het viertje 22 september 2019

25ste zondag door het jaar

Amos 8, 4-7                  1Timoteüs 2. 1-8                          Lucas 16. 1-13

De rijke man heeft een rentmeester die ervan wordt beticht dat hij het geld van zijn heer verkwist. Als de heer dit ter ore komt, vraagt hij de rentmeester rekenschap af te leggen, want zo kan hij geen rentmeester blijven. ‘Wat moet ik doen? Van mijn heer heb ik weinig goeds te verwachten, die heeft mij ontslag aangezegd. Ik weet al wat ik moet doen om te zorgen dat de schuldenaars me na mijn ontslag in hun huis ontvangen’. Hij stond eerst aan de kant van zijn rijke heer, nu steekt hij over naar het kamp van hen die in het krijt staan bij zijn heer. Onmiddellijk gaat hij aan de slag en laat de schuldenaars van zijn heer bij zich komen. Hij vermindert hun schuld aanzienlijk. Om het in de Thora opgenomen verbod op renteheffing te omzeilen, werd er in het schuldbewijs geen afzonderlijk rentepercentage genoteerd. In plaats daarvan schreef men een hogere som op dan het werkelijke aantal geleende goederen: bijvoorbeeld honderd zakken tarwe, terwijl de desbetreffende persoon maar tachtig of zestig zakken kreeg. Het verschil was voor de de rentmeester, die er wel bij voer. Als tegenpartij had je weinig keus, zeker als je arm was en moest kiezen tussen honger of uitbuiting.

De heer prees de onrechtvaardige rentmeester, omdat hij verstandig deed. Natuurlijk prijst hij hem niet vanwege zijn onrechtvaardigheid, maar vanwege zijn slimheid en dat hij zo voortvarend te werk was gegaan. Hij had zijn toekomst veilig weten te stellen door zijn eigen (onrechtvaardig verkregen) winst aan de armen te geven of ook door de Thora te volgen en niet via slinkse wegen toch rente te heffen. 

De rentmeester, zelf schuldenaar geworden, had ingezien dat hij alleen maar kon overleven van het ontvangen.  Met de gelijkenis van de rentmeester maakt Jezus duidelijk dat het in je eigen belang is om de kant van de armen te kiezen. Van die rentmeester, kind van de wereld of van de duisternis, kunnen de leerlingen, kinderen van het licht, dus nog heel wat leren. 

Pastor Andy Jebarus sdb

Mededelingenborden in de voorruimte

In de voorruimte zijn drie mededelingenborden gehangen. Het eerste bord is voor onze parochie, het tweede voor de Poolse parochie, het derde voor de andere gebruikers van de kerk. Mogen we vragen niet zomaar dingen op te hangen, maar dit te doen via pastor Andy of iemand van het parochieteam.

Vrijwilligersavond

Op vrijdag 27 september willen we alle vrijwilligers die zich op de een of andere manier inzetten bedanken met een gezellig samenzijn. Tegelijk is het de start van een nieuw werkjaar.

We beginnen om 17.30 u met een aperitief om daarna gezellig te tafelen. Deze avond kan natuurlijk alleen maar plaatsvinden door de inzet van … de vrijwilligers. Het zou fijn als we die avond ook van elkaars kookkunsten kunnen genieten. Dit kan door een hapje mee te nemen: zoet of hartig, een salade, klein gerecht of toetje.

Vanuit de parochie zorgen we voor de aperitief en wat daarbij hoort, drankjes en stokbrood voor bij het eten.

We proberen alle vrijwilligers met een brief persoonlijk uit te nodigen. Toch zou het kunnen dat iemand om de een of andere reden deze brief niet ontvangt. Ook jij bent welkom.

Geef je naam door aan het parochiesecretariaat (telnr. 619 17 66). Wil je ook vermelden of je van plan bent iets mee te nemen en wat dit is.

We hopen dat het een hele fijne avond wordt voor al onze vrijwilligers!

BBQ voor de jongeren

Op zaterdag 28 september 2019 is er een BBQ georganiseerd voor de jongeren van onze parochie.

Alle jongeren zijn uitgenodigd om delen te nemen aan deze BBQ. Het is een perfecte gelegenheid om elkaar te ontmoeten, spelen, bezinnen en samen te eten. Op deze manier kunnen we elkaar beter leren kennen en verbondenheid scheppen in onze parochiegemeenschap.

Vanaf 14 uur zijn de jongeren van harte welkom in de jongerenruimte van de Pauluskerk. Om 17 uur gaan we samen eten en om 19 uur sluiten we aan bij de misviering in de kapel. 

De ouders, broers en zussen van de jongeren zijn ook welkom. 

Aanmelden kan tot en met 26 september via Simon 06 44 81 78 68, 

simon.nongrum@donbosco.be

of Jan 06 33 86 42 28,

 jan.vanoycke@donbosco.be

Bloemenversiering in de kerk

Wij zijn op zoek naar dames of heren die ons kunnen helpen
met de bloemen in de kerk.
Het is maar 1 keer in de maand op vrijdagmorgen, wij zouden dat heel fijn vinden. Er staat een lekker kopje koffie voor U klaar.

Ria Rademaker tel: 020 6175292

Christina.  Lommerse

Redacteur(en) voor Het Viertje gevraagd

We zijn op zoek naar een extra redacteur voor Het Viertje. Bedoeling is vooral om de teksten na te kijken en te corrigeren op het Nederlands. Geïnteresseerden kunnen zich melden bij pastor Dominiek.

Afscheid pastor Dominiek

Op zondag 29 september zal pastor Dominiek Deraeve de laatste maal voorgaan in de eucharistieviering. Nadien is er gelegenheid tot afscheid nemen. Hij zal rond 10 oktober verhuizen naar Assel om dan een korte sabbatperiode te nemen in Bollington (Groot-Brittannië).

Dit vind je misschien ook leuk...