het viertje 15 september 2019

24ste zondag door het jaar

Exodus 32, 7-11. 13-14           Timoteüs 1. 12-17            

Lucas 15. 1-32

De lezingen van deze zondag herinneren er ons aan dat God lief en barmhartig is. In de eerste lezing merken we dat, ondanks de ontrouw en halsstarrigheid van het volk Israël – dat God uit de Egypte bevrijd heef -, Hij trouw bleef aan zijn woord en aan Zijn liefde voor de het volk. Via Mozes en zijn pleidooi heeft God zijn verbond met het Israël vernieuwd en versterkt. In de tweede lezing laat Paulus de grenzeloze liefde van God aan de mensen zien. Hijzelf heeft die liefde van God heel sterk ervaren. Ondanks zijn duistere verleden en zijn haatcampagne tegen de christenen, en de vervolging die hij uitgevoerd heeft tegen de leerlingen van Jezus. Maar de liefde en de barmhartigheid van God is sterker dan zijn eigen haat en onverdraagzaamheid. Paulus werd geraakt door

de evangelie spreekt nog dieper over de grenzeloze liefde van God: een liefde die ons verstand te boven gaat. God gaat vanuit zijn liefde de verloren en verdwaalde mensen zoeken totdat Hij hen vindt. Lucas laat ons zien dat de barmhartigheid onlogisch, maar toch zeer goddelijk is. God kijkt niet naar ons verleden. Hij staat altijd klaar om ons te ontvangen, als we maar bereid zijn ons van onze zonden af te keren en zijn boodschap te aanvaarden. In Zijn barmhartigheid is Hij de God van de toekomst en de hoop en niet van het verleden. Pastor Simon Nongrum sdb

BBQ voor de jongeren

Op zaterdag 28 september 2019 is er een BBQ georganiseerd voor de jongeren van onze parochie.

Alle jongeren zijn uitgenodigd om delen te nemen aan deze BBQ. Het is een perfecte gelegenheid om elkaar te ontmoeten, spelen, bezinnen en samen te eten. Op deze manier kunnen we elkaar beter leren kennen en verbondenheid scheppen in onze parochiegemeenschap.

Vanaf 14 uur zijn de jongeren van harte welkom in de jongerenruimte van de Pauluskerk. Om 17 uur gaan we samen eten en om 19 uur sluiten we aan bij de misviering in de kapel. 

De ouders, broers en zussen van de jongeren zijn ook welkom. 

Aanmelden kan tot en met 26 september via Simon 06 44 81 78 68, 

simon.nongrum@donbosco.be

of Jan 06 33 86 42 28,

 jan.vanoycke@donbosco.be

Bloemenversiering in de kerk

Wij zijn op zoek naar dames of heren die ons kunnen helpen
met de bloemen in de kerk.
Het is maar 1 keer in de maand op vrijdagmorgen, wij zouden dat heel fijn vinden. Er staat een lekker kopje koffie voor U klaar.

Ria Rademaker tel: 020 6175292

Christina.  Lommerse

Vrijwilligersavond

Op vrijdag 27 september willen we alle vrijwilligers die zich op de een of andere manier inzetten bedanken met een gezellig samenzijn. Tegelijk is het de start van een nieuw werkjaar.

We beginnen om 17.30 u met een aperitief om daarna gezellig te tafelen. Deze avond kan natuurlijk alleen maar plaatsvinden door de inzet van … de vrijwilligers. Het zou fijn als we die avond ook van elkaars kookkunsten kunnen genieten. Dit kan door een hapje mee te nemen: zoet of hartig, een salade, klein gerecht of toetje.

Vanuit de parochie zorgen we voor de aperitief en wat daarbij hoort, drankjes en stokbrood voor bij het eten.

We proberen alle vrijwilligers met een brief persoonlijk uit te nodigen. Toch zou het kunnen dat iemand om de een of andere reden deze brief niet ontvangt. Ook jij bent welkom.

Geef je naam door aan het parochiesecretariaat (telnr. 619 17 66). Wil je ook vermelden of je van plan bent iets mee te nemen en wat dit is.

We hopen dat het een hele fijne avond wordt voor al onze vrijwilligers!

Afscheid pastor Dominiek

Op zondag 29 september zal pastor Dominiek Deraeve de laatste maal voorgaan in de eucharistieviering. Nadien is er gelegenheid tot afscheid nemen. Hij zal rond 10 oktober verhuizen naar Assel om dan een korte sabbatperiode te nemen in Bollington (Groot-Brittannië).

Bijeenkomst lectoren en mensen die de H. Communie uitreiken

Graag willen we alle lectoren en mensen die mee de H. Conmunie uitreiken na de viering van volgen zondag 22 september bijeenroepen in de vergaderkamer van de pastorie. We geven dan meer uitleg over de wijze van voorlezen en H. Communie uitreiken. We hopen dat we met enkele goede richtlijnen de vieringen nog mooier en zinvoller kunnen maken.

Vredesweek 21 – 29 september

In tijden dat de Amerikaanse president Trump praat over het bouwen van een grensmuur en Europa de buitengrenzen steeds meer sluit voor vluchtelingen, kiest PAX als thema dit jaar: ’Vrede verbindt over grenzen’. 

Het thema nodigt uit om de grenzen op te zoeken en te onderzoeken. Want aan de andere kant van de grens wacht vaak een wereld aan ontmoetingen en mogelijkheden. Veel mensen leven steeds meer in de eigen bubbel, en spreken steeds minder mensen uit andere bubbels. Polarisatie ligt dan op de loer.

En dat terwijl vreedzaam samenleven met mensen uit andere bubbels en verschillende culturen goed mogelijk is. Elke dag zetten vele duizenden mensen in heel Nederland zich in voor een inclusieve samenleving. De groeiende groep wandelaars die meedoen met de  Walk of Peace brengen hiermee hun verlangen naar vrede in de praktijk. Onze samenleving heeft behoefte aan deze mensen, die bereid zijn om uit hun comfortzone te stappen en laten zien dat er een alternatief is, een antwoord op polarisatie.

Als je op een constructieve manier conflicten oplost, krijg je nieuwe manieren van samenleven. De beste manier om dat te doen? Ontmoetingen… met elkaar praten dus. Nee, dat is niet soft, dat is hard werken. Soms komen er namelijk pijnpunten op tafel. En ja, soms zijn er momenten dat je een lijn moet trekken, een grens. Bijvoorbeeld om duidelijk te maken dat het fout is om geld te verdienen aan controversiële wapens die menselijk leed veroorzaken. Of dat het noodzakelijk is om op te komen voor slachtoffers van armoede en onrecht. https://vredesweek.nl/thema-201

Dit vind je misschien ook leuk...