het viertje van 10 november 2019

32ste zondag door het jaar

2 Makkabeeën 7,1-2.9-14 2 Tessalonicenzen 2,16-17; 3,1-5 Lucas 20, 27-38

De lezingen van deze zondag nodigen ons uit om vast te geloven in de verrijzenis na onze dood. Het boek Makkabeeën vertelt ons over de jaren van strijd van een aantal joden voor het behoud van hun godsdienst en tegen verregaande Griekse en heidense invloeden die door de tiran Antiochus Epifanes waren ingevoerd en verplicht werden. Dat ging met grote wreedheden en martelingen gepaard. Het verhaal uit de eerste lezing is uit die tijd. Het vertelt over de moed waarmee een moeder en zeven zonen voor hun geloof en traditie opkomen. Uit de inhoud blijkt dat de zeven broers en hun moeder rotsvast op Gods trouw durven hopen en daarin geloven, ook over de grens van de dood heen. De mogelijkheid van verrijzenis bleef echter beperkt tot de rechtvaardigen, zij die zich aan de Tora van Mozes hielden. In de tweede lezing is Paulus eigenlijk ook met dit onderwerp bezig. Hij zegt dat het geloof in de trouw van God, dus ook geloof in de verrijzenis en de troost en de hoop die dat biedt, allemaal al gaven van God te zijn. Geloven in de verrijzenis is niet zozeer een geloven in een leven als een voortzetten van dit aardse leven. Het eeuwige leven gaat ieder menselijk voorstellingsvermogen te boven. Je kunt er slechts in beelden over spreken en je mag er de categorieën van deze wereld zoals bijvoorbeeld het huwelijk niet op toepassen. Jezus maakt duidelijk dat geloven in de verrijzenis niet moet zijn gebaseerd op spitsvondige redeneringen maar op het vertrouwen in de liefde van God, de God van levenden en niet van doden.

Fancy fair

Vandaag, zondag 10 november is eindelijk de dag van de Fancy Fair. De ontmoetingsruimte is de plaats waar je straks leuke dingen kan kopen en mee naar huis nemen.

De opbrengst is bestemd voor het jongerenwerk.
We zijn jullie alvast dankbaar voor jullie steun voor het project van de jongeren, ‘het jongerenwerk’.

Parochieberaad

Wij komen al enkele maanden als De Vier Evangelisten in de Pauluskerk samen om de eucharistie te vieren en een gemeenschap te vormen.

Ons eerste parochieberaad zal plaatsvinden op zondag 17 november 2019 in de ontmoetingsruimte na de zondagsviering. U bent van harte uitgenodigd hierbij aanwezig te zijn.

Op zoek naar vrijwilligers

Op dit moment zijn we op zoek naar 3 vrijwilligers om mensen uit onze parochie de Nederlandse taal te leren. Als u denkt dat dit iets voor u is, neem dan contact op met Pater Simon.

De eerste communie

Beste ouders,
Op Hemelvaartsdag donderdag 21 mei 2020 om 10.00 uur is de viering van de eerste communie voor de kinderen in de Pauluskerk. Als je kinderen hebt die 7 jaar of ouder zijn en die nog geen eerste communie hebben gedaan, neem dan contact op met Pastor Andy sdb. De aanmelding is open tot en met 7 januari 2020.

Andy Jebarus sdb andy.jebarus@donbosco.be

Werkgroepen

Onze gemeenschap heeft veel werkgroepen. Om hem te helpen beter overzicht te krijgen, verzoekt Pastor Andy iedere coördinator van de werkgroepen om contact met hem op te nemen.

Adventsactie kindernevendienst:
Kunnen wij bij jou?


Deze tekst zal iedereen doen denken aan de tekst uit het liedje van Claudia de Breij: ‘Mag ik dan bij jou schuilen als het nergens anders kan.’

Hier in onze parochie hebben wij het relatief goed: we hebben een dak boven ons hoofd, kleding, speelgoed… Elders in Amsterdam zijn er kinderen (en hun moeders)

die dat niet hebben. Zij zijn gevlucht, hebben alles en iedereen achtergelaten in een ver land. Zij kunnen om verschillende redenen niet in Nederland blijven, maar zij kunnen ook niet terug naar huis. Zij zijn nergens thuis. En moeten in Nederland wachten op een oplossing.
Maar niet voor iedereen is er al plek in de opvang. Daarom hebben we een kijkje genomen in het Wereldhuis van de protestantse Diakonie aan de Nieuwe Herengracht, naast de Hermitage. Daar worden de kinderen (en hun moeders) begeleid naar een opvangplek en wordt ervoor gezorgd dat zij zo snel mogelijk naar school kunnen. Want, waar je ook bent, je moet altijd naar school om slimmer te worden.
Als de kinderen aankomen in het Wereldhuis bezitten ze echt niets: geen speelgoed en ook geen warme kleren voor de winter. Het Wereldhuis is afhankelijk van giften.
Daarom willen wij aan onze kinderen (en hun ouders, opa’s en oma’s) vragen hen te helpen. Niet met geld, maar met speelgoed en kleding.
Er is concreet behoefte aan winterkleding voor kinderen tot 12 jaar, vooral voor de kinderen (ook baby’s) tot 6 jaar. Ook is er

behoefte aan speelgoed, zoals Duplo, Lego, blokken, kleurpotloden, waskrijtjes, viltstiften, kleurboeken en nog veel meer. Dat alles hoeft niet nieuw te zijn, maar het mag niet kapot zijn. Ook mag het geen speelgoed met batterijtjes zijn, want die kosten geld. Helpen jullie mee?

Jullie kunnen de spullen inleveren tijdens de viering van zondag 24 november 2019.
De werkgroep Kindernevendienst zorgt dat de spullen naar de kinderen worden gebracht.

Namens de kinderen van het Wereldhuis, alvast heel hartelijk bedankt!
Werkgroep Kindernevendienst

Niet vergeten aanstaande zondag 17 november: Kindernevendienst

Dit vind je misschien ook leuk...