het viertje van 12 januari 2020

Doop van de Heer

Jesaja 42,1-4.6-7 Handelingen 10,34-38 Mattheüs 3,13-17

Waarom laat Jezus zich dopen? Of moeten we ons eerst de vraag stellen: Waarom laten wij ons dopen?
Waarom dopen? Even een stukje geschiedenis en achtergrond..
De oudste uitleg vinden we in de Bijbel. Daar zegt Paulus dat wij in de doop met Christus sterven en met Hem opnieuw tot leven komen. We sterven dan als oud mens, we laten de oude mens in het water achter. Zelfs tijdens de doop worden wij als Christus, nieuwe mensen..

Waarom liet Jezus zich dopen? Eigenlijk zat Johannes de Doper met dezelfde vraag. Hij wilde Jezus tegenhouden met de woorden: “Ik heb uw doopsel nodig en U komt tot mij?” Het antwoord van Jezus is veelzeggend: “Het past ons alles te volbrengen wat is vastgesteld”. Jezus komt om alles te vervullen, te voltooien, om de maat van Gods gerechtigheid vol te maken. Waarom laat Jezus zich dopen? Hij doet alles wat de Vader Hem vraagt. En dat geeft de Vader de kans om aan ons te laten zien wie Jezus eigenlijk is. Als Jezus die weg gaat, over het water loopt, levert Jezus het bewijs dat Hij tot alles bereid is. Dan roept de Vader het hartstochtelijk uit: “Dit is mijn geliefde Zoon in wie Ik mijn welbehagen heb”. Vanaf dat moment begint het openbare leven van Jezus. De Vader heeft Hem geopenbaard. Eerst aan Johannes de Doper, daarna aan de mensen.
Nu weer terug naar ons eigen doopsel. We kunnen veel redenen aanvoeren De mooiste reden is misschien toch deze: Door het doopsel geven wij God de kans ons te laten zien wie Hij is: Onze Vader. En door het doopsel geeft God ons de kans te tonen wie wij zijn: Gods Kinderen.

Wat is het heerlijk om te beseffen dat God tegen ieder van ons hetzelfde zegt als tegen Jezus: “Jij bent mijn geliefde kind”

WEEK VAN GEBED

VOOR DE EENHEID VAN DE CHRISTENEN IN 2020

19-26 januari 2020

De Raad van Kerken Nederland en Missie Nederland hebben het thema ‘Buitengewoon’ gekozen voor de Week van Gebed voor de eenheid van de christenen in 2020. De jaarlijkse gebedsweek is in 2020 van 19 t/m 26 januari. Geïnspireerd door de ‘buitengewone vriendelijkheid’ die in Handelingen 28 naar voren komt, daagt de Week van Gebed deelnemers uit om te streven naar meer dan het

gewone. Het materiaal voor 2020 is voorbereid door kerken in Malta.

Het thema Buitengewoon ligt dicht bij de bevolking van Malta. In het Bijbelboek Handelingen is te lezen dat Paulus en zijn reisgenoten schipbreuk lijden op het eiland. Daar worden zij met ‘buitengewone vriendelijkheid’ opgevangen. De schipbreuk markeert het moment waarop het evangelie het eiland bereikt. Dat wordt door de bevolking nog ieder jaar gevierd.’ Het thema roept niet alleen op tot buitengewone vriendelijkheid, maar

daagt ons ook uit te durven ontvangen van mensen die anders zijn dan wij. Die uitdaging past goed bij de Week van Gebed voor de eenheid: als we de ander zien als bedreiging, komen we niet tot ontmoeting en zeker niet tot het vieren van eenheid.
Op zondag 26 januari 2020, zullen we in onze Pauluskerk een oecumenische viering organiseren voor onze regio Amsterdam Nieuw- West. Op deze zondag is er geen eucharistieviering, maar een gebedsdienst met alle andere christenen van onze regio.

SOLIDARITEIT: SCHOENENACTIE VOOR DAKLOZE MENSEN

De voorbije weken brachten heel wat mensen schoenen naar de kerk, voor daklozen in onze stad. Zeker in de winterperiode komt dit goed van pas! Het is nat, koud,… en veel van deze mensen leggen dagelijks heel wat kilometers af.
Ook zamelden een aantal mensen geld in, en vonden we een mooi bedrag in de brievenbus van de pastorie.

Zo konden we op 7 januari 35 paar schoenen en 30 euro overhandigen aan het Inloophuis De Regenboog.

Hartelijk dank voor jullie warme actie in deze koude dagen!

DE EERSTE COMMUNIE

Beste ouders,
Op Hemelvaartsdag donderdag 21 mei 2020 om 10.00 uur is de viering van de eerste communie voor de kinderen in de Pauluskerk. Als je kinderen hebt die 8 jaar of ouder zijn en die nog geen eerste communie hebben gedaan, neem dan contact op met Pastor Andy sdb. De aanmelding is open tot en met 7 januari 2020.
Andy Jebarus sdb

KINDERNEVENDIENST:


3e zondag van de maand
Lieve ouders,
Op zondag 19 januari 2020 is het alweer een kindernevendienst voor jullie kinderen.

Er is een kleine aanpassing vanaf dit jaar 2020.
De kindernevendienst blijft nog steeds op de 3e zondag van de maand maar de lezing die we gebruiken, zal van de 4e zondag van maand zijn. Het is een optie die we gekozen hebben zodat de kinderen die op 4e zondag in de kerk zitten

weten waar het over gaat en de link kunnen leggen wat ze gehoord hebben van vorige zondag.

Concreet gaan wij deze aanstaande zondag tijdens de

kindernevendienst de lezing van Mattheüs 4, 12-23 gebruiken.

Nadat Jezus gedoopt is door Johannes heeft Hij grootse plannen: alle mensen vertellen van het Koninkrijk van God. Maar dat kan Hij niet alleen. Hij vraagt heel gewone mensen, zoals vissers, om mee te doen. En die twijfelen geen minuut! Voor deze man laten ze alles achter. Jezus maakt hen ‘vissers van mensen’.

HET KERSTFEEST 2019 IS VOORBIJ!


De parochie gemeenschap is zeer dankbaar met alle mensen die hebben geholpen om de kerk te versieren voor het kerstfeest 2019 en voor alle mensen die geholpen hebben met het opruimen van de kerstversiering.

Hebt u tips of suggesties voor het komende kerstfeest 2020, dit kan zowel schriftelijk als mondeling. Dankjewel

Dit vind je misschien ook leuk...