Het Viertje van 14 juli 2019

Zondag 14 juli 2019, 15de zondag door het jaar

Deuteronomium 30,10-14 Kolossensen 1,15-20 Lucas 10, 25-37

Het unieke van de Joods-christelijke religie is dat God niet alleen alles schept maar het ook in stand houdt. God laat zijn schepping niet aan haar lot over maar is bezorgd om haar. De God van de Bijbel, Hij die nooit varen laat het werk van zijn handen, is geen verre God. Hij is ons heel nabij, heeft ons geschapen en kent ons ten diepste, dieper dan wij onszelf kennen. “Heer, Gij doorgrondt en kent mij; Gij kent mijn zitten en mijn opstaan, Gij verstaat van verre mijn gedachten” (Psalm 139, 1-2). Waar wij ook zijn, God is bij ons. Wij kunnen ons niet verbergen voor God. ” Steeg ik op naar de hemel, Gij zijt er, daalde ik af in het dodenrijk, Gij zijt er” (Psalm 139, 8).

Wij kunnen naar God zoeken omdat Hij allereerst naar ons gezocht heeft en het verlangen naar Zich in ons gelegd heeft. Paulus zegt: “Alle dingen zijn door Hem en tot Hem geschapen”. Of met de beroemde woorden van de kerkvader Augustinus: “Gij hebt ons geschapen naar U toe en rusteloos blijft ons hart totdat het zijn rust vindt in U”. Het gaat hier niet om de rust na de dood. Als wij God vinden en beseffen dat Hij de vaste grond van ons bestaan is dan komt er rust in ons leven. Augustinus heeft gezocht naar God, geworsteld met zijn leven maar als hij de beslissing tot bekering genomen heeft, komt hij innerlijk tot rust.

God is ons nabij en zo ook zijn woorden, de Thora. Hij heeft ze in ons hart gelegd en wij kunnen ze volbrengen. Helpen in nood zoals de barmhartige Samaritaan. Een Samaritaan, een vreemdeling, een heiden, die door de Joden werd gemeden, helpt een slachtoffer terwijl twee priesters aan hem voorbijgegaan zijn. Een onbekende die op mijn pad komt en hulp nodig heeft, wordt mijn naaste en doet een beroep op mijn verantwoordelijkheid. Door de ander spreekt God mij aan.

J. Verhoeven

Fancy fair 14 juli

Vanuit de parochiële kerngroep oratorio en vanuit de salesiaanse gemeenschap zijn we volop bezig met het opstarten van de jongerenwerking. Om het jongerenlokaal in te richten, en de eerste activiteiten te kunnen opzetten, organiseren een aantal parochianen een ‘fancy fair’ met verkoop van onder andere huisraad, religieuze (kunst)voorwerpen, boeken,… – dit alles voor een vrije bijdrage.

De fancy fair gaat door, deze zondag, 14 juli na de eucharistieviering, in de ontmoetingsruimte.
In naam van de jongeren en organisatoren, van harte welkom!

Kindernevendienst 21 juli

21 Juli is het weer de derde zondag van de maand. Omdat dit aan het begin van de grote vakantie valt, gaat de kindernevendienst door!!!
Na de opening van de viering in de kerk, verzamelen we ons en gaan we naar de jongerenruimte. Als kinderen niet alleen durven komen, zijn ouders ook van harte welkom. (Zij kunnen als zij dat willen, later terug naar de kerk. Dat is geen enkel probleem).

We vertellen deze keer over Jezus die op bezoek gaat bij zijn vrienden Martha en Maria. Martha is hard aan het werk om Jezus gastvrij te onthalen. Maria zit bij Jezus luistert naar wat hij te vertellen heeft. De vraag is: ben je gastvrij als je steeds in de weer bent voor je gast of als je stil wordt en luistert wat hij te vertellen heeft?

We houden de navertelling van de bijbel op 2 niveaus: voor de jongere kinderen doen we dit aan de hand van vertelplaten. Voor de oudere kinderen is er een navertelling in begrijpelijke tekst.
Voordat in de kerk het ‘Onze Vader’ wordt gebeden, gaan we terug. De kinderen mogen op het altaar vertellen wat ze hebben gedaan. Daarna bidden zij samen met de hele kerk het ‘Onze vader’. Dan gaat de gewone viering met kinderen en ouders verder.

Tijd en ruimte voor kinderen en jongeren

Elke zondag, na de eucharistieviering, kunnen kinderen en jongeren een uurtje terecht in de jongerenruimte. Deze ruimte is net achter de ontmoetingsruimte. Er zijn drankjes en een versnapering; er kunnen ook verschillende spelletjes (sjoelbak, dammen, schaken, rummikub,…) gespeeld worden. Alle kinderen en jongeren zijn van harte welkom!

Meer informatie bij Jan, pastor Andy of Simon.

Voedselbank

Achter in de kerk staat een tafel waar u elk weekend uw gaven voor de voedselbank kan inleveren. Houdbare levensmiddelen en huishoudelijke benodigdheden zijn steeds welkom. Dank voor uw bijdragen!

Biechtstoel

Achterin de kerk staat sinds vrijdag een nieuwe biechtstoel. Deze is gerealiseerd door de Poolse parochie.

Bedevaart naar Heiloo

Elk jaar gaan we met de parochie rond Maria-ten-hemelopneming op bedevaart naar Heiloo. Dit jaar is dit gepland op woensdag 21 augustus (en niet 1 augustus, zoals verkeerd vermeld in het vorige Viertje). Verdere informatie volgt nog, maar u kan nu reeds inschrijven op de lijst achterin de kerk (tafel voedselbank) of via het secretariaat.

Vakantie

Pastor Dominiek Deraeve zal afwezig zijn van 14 juli tot en met 31 juli. Hij gaat dan een tijdje op vakantie. Pastor Andy Jebarus zal hem in die periode vervangen.

Ook het koor neemt vakantie. Dit betekent dat de laatste koorrepetitie plaatsvindt op 16 juli. De laatste viering met het koor is op 21 juli. Vanaf dinsdag 27 augustus zijn er opnieuw koorrepetities. We zullen dan vanaf 1 september weer de vieringen verzorgen. We wensen hen een fijne vakantie toe!

Dit vind je misschien ook leuk...