Het Viertje van 21 juli 2019

Zondag 21 juli 2019, 16de zondag door het jaar

Genesis 18,1-10a Kolossensen 1, 24-28 Lucas 10, 38-42

De lezingen van dit weekend handelen over gastvrijheid. Abraham ontvangt drie reizigers. Martha en Maria ontvangen Jezus. Het is altijd fijn goed ontvangen te worden als je ergens komt. Vanuit die ervaring is het dan ook een goede gewoonte om zelf altijd gastvrij te zijn. Gastvrijheid wordt beloond: Sara zal zwanger worden. Wij ontvangen warmte in ons hart. Toch is er een gevaar teveel benomen te worden door het materiële en de aandacht voor de gast te verliezen. Steeds gaat het erom de ander centraal te stellen in je leven, ook in de gastvrijheid.

Zondag 28 juli 2019, 17de zondag door het jaar

Genesis 18,20-32 Kolossenzen 2,12-14 Lucas 11, 1-13

Er is waarschijnlijk geen godsdienst. met zo’n hoogontwikkelde gebedscultuur als het jodendom. Denk bijvoorbeeld aan de psalmen. De leerlingen van Jezus wisten dus wat bidden was. Een aantal van hen waren voorheen volgelingen geweest van Johannes de Doper en ook met hem hadden ze gebeden.

En toch vragen ze Jezus: “Heer, leer ons bidden”. Blijkbaar moet het bidden van Jezus zoveel uitstraling hebben gehad en zoveel indruk hebben gemaakt, dat ze wilden leren bidden zoals Hij. De uitstraling van het gebed heeft echter niets te maken met de vorm. Het is vooral het geloof dat uit het gebed spreekt, dat in het gebed ligt dat kracht geeft aan het gebed. Daarom dat God Abraham ter wille is. Ook Jezus legt ons uit wat een gebed kan doen. In het gebed doen we een beroep op Gods liefde. Die liefde is Gods kracht, maar ook zijn zwakheid: Hij zal ons nooit in de steek laten, maar alles geven wat we nodig hebben. Laten we daarom datgene vragen wat we echt nodig hebben en geen bijkomstigheden.

Pastor Dominiek Deraeve sdb

Vakantie van Het Viertje

21 juli is de laatste zondag dat het koor de vieringen opluistert. Daarna genieten ze van een welverdiende rustperiode. Ook ‘Het Viertje’ doet het in die periode wat rustiger aan. Daarom zal de komende zes weken ‘Het Viertje’ maar om de veertien dagen verschijnen.

Fancy fair 14 juli

Volgende tekst kregen we van Jan van Oycke naar aanleiding van de Fancy Fair vorig weekend. Mensen die zich inzetten voor mekaar, altijd een mooi verhaal!

Vorig weekend, na de eucharistievieringen op zaterdag en zondag, organiseerden een aantal gedreven en enthousiaste mensen een ‘fancy fair’ in de ontmoetingsruimte. Er was immers heel wat materiaal (huisraad, schilderijen en andere decoratie, boeken,..) dat ‘op overschot’ was. Een aantal parochianen hadden dit opgemerkt, en ze besloten dit te verkopen – ten voordele van de jongerenwerking.

Heel wat mensen kwamen na de viering enthousiast een kijkje nemen, en ontdekten heel wat mooie en bruikbare zaken. En er was een heel mooi resultaat, boven alle verwachtingen! Er werd het hele mooie bedrag van € 334 bijeengebracht, met heel veel dank aan de organisatoren én de kopers!

We hadden reeds een aantal keren een overleg met de jongeren; één van hun wensen was om een spelconsole te kunnen gebruiken, om samen te spelen en samen plezier te maken. Dankzij zovele mensen is hun droom uitgekomen!

Zo ervaren jongeren dat volwassenen én de parochie achter hun staan, en vanuit zulke positieve ervaringen zullen zij opgroeien tot mensen die ook voor anderen iets zullen gaan betekenen!

Kindernevendienst 21 juli

21 Juli is het weer de derde zondag van de maand. Omdat dit aan het begin van de grote vakantie valt, gaat de kindernevendienst door!!! Na de opening van de viering in de kerk, verzamelen we ons en gaan we naar de jongerenruimte. Als kinderen niet alleen durven komen, zijn ouders ook van harte welkom. (Zij kunnen als zij dat willen, later terug naar de kerk. Dat is geen enkel probleem).
We vertellen deze keer over Jezus die op bezoek gaat bij zijn vrienden Martha en Maria. Martha is hard aan het werk om Jezus gastvrij te onthalen. Maria zit bij Jezus luistert naar wat hij te vertellen heeft. De vraag is: ben je gastvrij als je steeds in de weer bent voor je gast of als je stil wordt en luistert wat hij te vertellen heeft?

We houden de navertelling van de bijbel op 2 niveaus: voor de jongere kinderen doen we dit aan de hand van vertelplaten. Voor de oudere kinderen is er een navertelling in begrijpelijke tekst.
Voordat in de kerk het ‘Onze Vader’ wordt gebeden, gaan we terug. De kinderen mogen op het altaar vertellen wat ze hebben gedaan. Daarna bidden zij samen met de hele kerk het ‘Onze vader’. Dan gaat de gewone viering met kinderen en ouders verder.

Tijd en ruimte voor kinderen en jongeren

Elke zondag, na de eucharistieviering, kunnen kinderen en jongeren een uurtje terecht in de jongerenruimte. Deze ruimte is net achter de ontmoetingsruimte. Er zijn drankjes en een versnapering; er kunnen ook verschillende spelletjes (sjoelbak, dammen, schaken, rummikub,…) gespeeld worden. Alle kinderen en jongeren zijn van harte welkom!

Meer informatie bij Jan, pastor Andy of Simon.

Bedevaart naar Heiloo

Elk jaar gaan we met de parochie rond Maria-ten-hemelopneming op bedevaart naar Heiloo. Dit jaar is dit gepland op woensdag 21 augustus (en niet 1 augustus, zoals verkeerd vermeld in het vorige Viertje). Verdere informatie volgt nog, maar u kan nu reeds inschrijven op de lijst achterin de kerk (tafel voedselbank) of via het secretariaat.

Dit vind je misschien ook leuk...