Het Viertje van 16 juni 2019

Weekbulletin van de Vier Evangelisten
zondag 16 juni 2019, Feest van de H. Drie-eenheid

Spreuken 8,22-31 – Romeinen 5, 1-5 – Johannes 16, 12-15

Vandaag stelt de Kerk ons voor verschillende facetten van God samen te vieren: het mysterie van Zijn Drie-eenheid. Wat wil dat zeggen? Eigenlijk heel eenvoudig: dat God gemeenschap is. Dat onze Liefde-God niet eenzaam leeft of alleen, niet opgesloten of in Zichzelf gekeerd is. Maar dat onze God integendeel een God is die Zijn Liefde en Zijn Leven meedeelt en doorgeeft. God staat aan het begin. Hij blaast zijn levensadem in de mens. De levensadem van God, zijn Geest, is er vanaf het begin. Het boek der Spreuken zegt dat de wijsheid van God er is voordat de aarde ontstond. Met zorg schiep hij de aarde en alles wat erop is. In zijn Zoon is ons duidelijk geworden tot welk genade wij geroepen zijn (Romeinenbrief). De genade die God ons geeft is zijn Liefde. In liefde zijn we geschapen, in liefde worden we gered uit de dood. En het is de heilige Geest die ons deze liefde doet kennen en ontdekken. Liefde is steeds in relatie leven. Je hebt nooit lief in je eentje. Zo is het beeld van de drie-eenheid ook het beeld van de liefde van God zelf. De Vader is Liefde, die ons geschapen heeft. De Zoon is Liefde die zich geeft tot het uiterste en ons leert dat ook wij kunnen beminnen. De Geest is de vindingrijke liefde die ons tot enthousiaste gelovigen maakt.

Liefde is altijd bezielde mededeelzaamheid. Door vandaag naar God Zelf te kijken, leren wij dat ook ons leven pas écht leven is als het wordt geschonken en gegeven. Dat is de boodschap van het feest van vandaag: Wie niet deelt met anderen, leeft eigenlijk niet. Echt leven is liefde delen! Zo deelt God zijn liefde met ons, zo delen wij onze liefde met elkaar. Niet alleen in woorden, maar ook in daden.
Pastor Dominiek Deraeve sdb

We maken samen onze parochie

We zijn ondertussen met zijn allen verhuisd naar onze vernieuwde kerk. Ik hoop dat we hier stilaan wat meer thuis mogen komen. Thuiskomen doen we vooral samen. Ieder draagt zijn/haar steentje bij om van de parochiegemeenschap een plek te maken waar je je goed mag voelen. De parochie is immers niet van de pastores, van het bestuur, van enkele mensen, … de parochie is van ons allemaal. Wij maken samen de parochie. Zit dus niet te wachten tot iemand een of ander initiatief neemt, maar durf zelf ook iets te doen. Het zou fijn zijn mocht ieder van ons zijn of haar steentje zou bijdragen om de parochie mee op te bouwen.

Vorige week lanceerde ik daarom de volgende oproep. Als parochie hebben we mensen nodig die iets willen doen in en voor onze parochie. Ieder van ons heeft talenten gekregen om ze te gebruiken. Of het nu schoonmaken, collecteren, voorlezen, voor bloemen zorgen, secretariaat, liturgie, zang, … of wat dan ook is: WE KUNNEN JE HULP HEEL GOED GEBRUIKEN.

Door je ten dienste te stellen van de kerk, wordt deze kerk ook meer jouw kerk, jouw plek waar je thuis mag komen, waar je je goed mag voelen. Mijn vraag daarom: wil voor jezelf de vraag stellen wat jij zou kunnen doen in de parochie. Laat het ons weten. Mocht het zijn dat je aangesproken wordt om iets te doen: zeg niet te snel nee, maar overweeg om het te doen. Alvast dank.
Pastor Dominiek Deraeve

De viering met Pater Toon

De viering van pater Toon was weer een leuke viering. Hij vertelde dat wij van de Lucas naar de Paulus zijn verhuisd en dat we nu de vier Evangelisten heten. Hij vond het fijn dat hij weer bij ons was.

Pater Toon gaat ook naar andere kerken. De deurcollecte was voor hem bestemd. Hierdoor kan hij de mensen in het binnenland van Suriname heel goed helpen.
Hij is vaak bezig met scholen en kerken bouwen in het binnenland.

Hele lieve priester! Chapeau!
Helen Dens

WEEKENDVIERINGEN

zaterdag 22 juni 19.00 uur
Eucharistieviering
vrg. pastor Andy Jebarus sdb
zondag 23 juni 10.00 uur
Feest van het Heilige Sacrament
Eucharistieviering
vrg. pastor Andy Jebarus sdb

zaterdag 29 juni 19 uur
Eucharistieviering
vrg. pastor Dominiek Deraeve sdb
zondag 30 juni 10 uur
Eucharistieviering
vrg. pastor Dominiek Deraeve sdb

zaterdag 6 juli 19.00 uur
Eucharistieviering
vrg. pastor Andy Jebarus sdb
zondag 7 juli 10.00 uur
Eucharistieviering
vrg. pastor Andy Jebarus sdb

Dit vind je misschien ook leuk...