Het Viertje van 30 juni 2019

Weekbulletin van de Vier Evangelisten 
zondag 30 juni 2019, 13e zondag door het jaar

1 Kon. 19, 16b. 19-21-Gal., 5, 1. 13-18-Lc., 9, 51-62

Bij Marcus duurt Jezus’ tocht van Galilea tot Jeruzalem een hoofdstuk, bij Mattheus twee. Maar in Lucas neemt hij tien hoofdstukken in beslag, zowat veertig procent van zijn evangelie. Pas in vers 19:44 treedt Jezus de tempel binnen. Bij Lucas is Jezus dus onderweg, altijd op weg, nergens thuis. Hij moet namelijk overal in Israël het Koninkrijk van God verkondigen. Niets mag dat in de weg staan. En sommigen van zijn leerlingen zijn geroepen om die kordaatheid na te volgen. De opdracht om Gods rijk te verkondigen is zo urgent dat zelfs het begraven van zijn vader en het afscheid nemen van de familie opzijgeschoven moeten worden.

Jezus is nog maar pas resoluut op weg gegaan naar Jeruzalem, waar Hij verworpen zal worden, of een dorp verwerpt Hem al. Hij is er niet welkom. Als opgejaagde heeft Jezus geen vaste thuis, zelfs geen eigen steen. Sommige volgelingen delen in zijn lot.

Vraag ik in mijn gebed aan de Heer mensen te straffen, omdat ze niet in Hem geloven? Aan welk element uit mijn verleden zit ik vast, zodat het me verhindert om me in te zetten voor Gods Rijk? Hoe diep en vastberaden is mijn keuze om Jezus te volgen)?

Wie Jezus wil volgen, moet vooruitkijken en mag op geen enkele manier vast blijven zitten aan iets uit het verleden. Het Koninkrijk van God ligt altijd in de toekomst en moet enerzijds worden verkondigd, maar anderzijds moet het worden opgebouwd. Er is veel werk aan de winkel. Dat vereist een diepgaande, kordate, vastberaden keuze om het op lange termijn uit te houden.

E. Haelvoet, Hij kon zien, Altiora Averbode, p. 237

Anti-kraak bewoning van de Lucaskerk

De onderhandelingen rond de verkoop van de kerk zijn nog steeds lopende. Om te voorkomen dat krakers zich toegang zouden verschaffen tot de kerk en hierdoor de verkoop zouden in het gevaar brengen, is met ‘Zwerfkei” een anti-kraakovereenkomst gesloten. Dit betekent dat vanaf 28 juni de pastorie bewoond wordt.

Tijd en ruimte voor kinderen en jongeren

Elke zondag, na de eucharistieviering, kunnen kinderen en jongeren een uurtje terecht in de jongerenruimte.

Deze ruimte is net achter de ontmoetingsruimte.

Er zijn drankjes en een versnapering; er kunnen ook verschillende spelletjes (sjoelbak, dammen, schaken, rummikub,…) gespeeld worden.

Alle kinderen en jongeren zijn van harte welkom!

Meer informatie bij Andy, Jan of Simon.

Berichten vanwege het koor

We naderen stilaan de vakantieperiode, ook voor het koor. Dit betekent dat de laatste koorrepetitie plaatsvindt op 16 juli. De laatste viering met het koor is op 21 juli. Vanaf dinsdag 27 augustus zijn er opnieuw koorrepetities. We zullen dan vanaf 1 september weer de vieringen verzorgen. We wensen hen een fijne vakantie toe!

Bij deze gelegenheid is het ook goed om de koorleden te danken voor hun trouwe inzet het hele jaar door. Tevens danken we hen omdat zij met het koor de vieringen zeer mooi verzorgen. Het is een groot geschenk voor onze parochie dat we daardoor zo mooi met elkaar eucharistie kunnen vieren.

Dit vind je misschien ook leuk...