het viertje van 2 februari 2020

Opdracht van de Heer Maria Lichtmis

Maleachi 3,1-4, Hebreeën 2,14-18, Lucas 2,22-40

Het feest van de opdracht van de Heer in de Tempel is ook bekend als Maria-Lichtmis. Het feest verwijst naar een gebruik ten tijde van Jezus. Volgens de joodse wet (Leviticus 12) met een pasgeboren jongen 40 dagen na de geboorte naar de tempel worden gebracht om aan het volk te worden getoond en te worden toegewijd aan God. In het oosten leggen ze de nadruk op Jezus en niet zozeer op Maria bij dit feest. De ‘ontmoeting’ tussen God en het volk wordt sterk benadrukt in de personen van Simoneon en Anna. Tot het heden het feest in de oosterse kerk heet Ypapanti (ontmoeting). Het westen legt de nadruk meer op Maria te liggen: de reiniging van de moeder na de geboorte van een baby. De gelovige jood uit het Oude Testament beschouwde iedere geboorte als een groot wonder; je had ermee deel aan de scheppingskracht van God zelf. Dat werd concreet beleefd in het bloed. Bloed was het leven van de mens; het hield op geheimzinnige wijze de mens in leven, en behoorde dus aan God, omdat alle leven aan God toebehoort. Bij aanraking met bloed (en met name bij de geboorte van een kind) was de gelovige doordrongen van het diepe besef dat hij voor een groot wonder stond dat hem met ontzag en huiver vervulde; dat hij in aanraking kwam met mysteries die te groot en te ‘schoon’ voor hem waren; hij werd zich daarbij bewust van zijn eigen geringheid, zijn onwaardigheid, zijn behoefte aan reinheid (niet omdat hij iets verkeerd gedaan had, maar juist zoals je je onwaardig kunt voelen wanneer je iets heel moois bijwoont…

Welke boodschap heeft dit feest voor de mensen van deze tijd?

De volkse en oude benaming van het feest op 2 februari verwijst naar Maria: Maria-Lichtmis. Toch gaat Lichtmis in de eerste plaats over Jezus. Wat over Maria verteld wordt, staat altijd en overal in functie van Jezus. Zij verwijst steeds naar haar Zoon.

Op Lichtmis draagt Maria Jezus letterlijk de wereld in. Jezus verschijnt nu voor de eerste maal onder het volk.
De kerk gedenkt na de openbaring van de Heer aan de 3 wijzen op deze zondag dus een nieuwe openbaring. Ook wij worden uitgenodigd om Jezus te laten zien aan de buitenwereld.

EEN OPROEP VOOR ‘KINDERKOOR’!


Lieve parochianen,
Wij dromen ooit in onze parochie een kinderkoor op te starten. Maar weten het nog niet hoe moeten wij aanpakken. Is er iemand onder ons die bereid zijn om het kinderkoor op te starten?

Misschien speelt je kind graag een instrument of hij/zij zingt graag laat het ons weten.
Of heb je tips en ideeën omtrent het opstarten van het kinderkoor, aarzel niet je pastors of de begeleiders van de kindernevendienst aan te spreken.

Bezinning boekje

WEGEN NAAR PASEN 2020 BELOFTE VAN TOEKOMSTZinvolle teksten voor elke dag van de vastenperiode in een mooie grafische uitgave. Kostprijs 5 euro. Vraag bij Pastor Luc sdb

De rest volgt later!

WE ARE HERE

Wij zijn hier Wij Zijn Hier is een groep vluchtelingen in Amsterdam die

vanuit de Nederlandse overheid geen onderdak krijgt maar ook niet mag werken en dus op straat zou moeten leven. De groep heeft besloten de onmenselijke situatie waarin zij leven zichtbaar te maken, door zich niet meer te verschuilen maar juist de situatie van afgewezen maar onuitzetbare vluchtelingen in Nederland aan de kaak te stellen. Dankzij de kracht van de vluchtelingen en de hulp van vele supporters, bestaat de groep al zo’n vier jaar. Op deze website kun je kennis maken met de groep: lees bijvoorbeeld informatie over het asielgat; de basis van het probleem. Of ervaar de hoogtepunten (en dieptepunten…) van de jaren Wij Zijn Hier onder Wij Waren Hier. Onder nieuws posten wij persberichten of belangrijke aankondigingen of verslagen. Veel meer updates zijn te vinden op onze Facebook pagina: Facebook.com\WijZijnHier. Natuurlijk kun je de groep ook zelf ontmoeten. Onder Contact vind je hoe.

PROJECT “EFFE BUURTE?!”

Heeft u behoefte om eens persoonlijk met iemand te praten, wilt u een gesprek over uw woon- of thuissituatie, heeft u behoefte aan meer contact of zoekt u iemand om samen dingen mee te doen (een maatje). Of kent u iemand die geïsoleerd leeft, die zich erg eenzaam voelt of weinig mensen om zich heen heeft, neem dan contact met ons op. Mogelijk kunnen wij met die persoon een afspraak maken voor een ondersteunend gesprek. Wij luisteren naar u en bepalen samen de stappen die u kunt zetten. ESAN (Energieke Senioren Amsterdam Nieuw-West) heeft in samenwerking met de GGD, SEZO, Gemeente Amsterdam stadsdeel Nieuw-West en UVV (Unie van Vrijwilligers) het project “Effe Buurte?!” opgezet.

Dit project is bedoeld voor senioren uit Nieuw-West.
U kunt bellen met Ellie, of Joke voor telefoonnummer zie het papieren viertje.

Dit vind je misschien ook leuk...