het viertje van 24 november 2019

34ste zondag door het jaar

2 Samuël 5, 1-3 Kolossenzen 1,12-20 Lucas 23, 35-43

Deze zondag vieren we het feest van Christus Koning, ingesteld door paus Pius XI in 1925. Politiek en maatschappelijk gezien een stormachtige tijd waarin socialisme, communisme en het opkomende fascisme een grote rol spelen. De kerk heeft eeuwenlang het hele maatschappelijke leven beïnvloed. In de tweede helft van de 19 e eeuw begint de zogenaamde secularisatie. De invloed van de kerk op grote delen van het sociale en politieke leven dreigt teruggedrongen te worden. Mede met het oog hierop wordt het feest van Christus Koning ingesteld. In een tijd dat koninkrijken ten val komen en dictators aan de macht komen, moet de katholieke christen zich richten op Christus als Koning. Wat is in de Bijbel het beeld van de ideale koning? Niet iemand die heerst maar die zich door God en de Thora laat leiden en opkomt voor recht en gerechtigheid in zijn land en zorgt dat er vrede is. De jonge koning Salomo vraagt niet aan God om macht maar om wijsheid en inzicht om goed recht te kunnen spreken. Jezus wil niet als een aardse koning heersen maar dienen, gerechtigheid doen. Hij is immers koning van het rijk der gerechtigheid. Gerechtigheid doet hij zelfs nog aan het kruis tegenover de misdadiger die Hem niet bespot maar eerbied heeft voor God. “Heden zult gij met Mij in het paradijs zijn”. Het woord “heden” betekent in het N.T. meer dan zomaar vandaag. Het is het moment van de openbaring van de goddelijke genade. In de Kerstnacht wordt aan de herders gezegd: “Heden is u de Heiland geboren”. En Jezus zegt tot Zachëus: “Heden moet Ik in uw huis vertoeven”. “Heden is aan dit huis redding geschonken”. Zelfs op het kruis openbaart Jezus de genade en liefde van God. Christus, onze Koning op het kruis, is onze hoop. Voor het verstand is dat een dwaasheid. Maar deze paradox te kunnen aanvaarden, is het geheim van het geloof.

J. Verhoeven

Advent actie 2019

De adventsperiode nadert met rasse schreden. Deze tijd van bezinning is een mooie gelegenheid om je met je hele gemeenschap in te zetten voor een goed doel.

Als een kerkgemeenschap, de parochie van de Vier Evangelisten willen we het project van

Solidaridad een steentje bijdragen die hulp nodig heeft bij het realiseren van een eerlijkere kledingsector in Ethiopië. Solidaridad is in Ethiopië een project gestart om hier verandering in te brengen. We werken

aan een duurzame en eerlijke kledingproductie, volledig traceerbaar van katoenplant tot kledingrek.

De eerste communie

Beste ouders,
Op Hemelvaartsdag donderdag 21 mei 2020 om 10.00 uur is de viering van de eerste communie voor de kinderen in de Pauluskerk. Als je kinderen hebt die 7 jaar of ouder zijn en die nog geen eerste communie hebben gedaan, neem dan contact op met Pastor Andy sdb. De aanmelding is open tot en met 7 januari 2020. Andy Jebarus sdb

0626841341

andy.jebarus@donbosco.be

Werkgroepen

Onze gemeenschap heeft veel werkgroepen. Om hem te helpen beter overzicht te krijgen, verzoekt Pastor Andy iedere coördinator van de werkgroepen om contact met hem op te nemen.

Bisschoppen organiseren een jongerenbedevaart naar Rome

Het SRKK (JongKatholiek) organiseert in samenwerking met het Huis voor de Pelgrim een Jongerenbedevaart naar Rome van 26 april tot en met 2 mei 2020. De hulpbisschoppen mgr. Woorts en mgr. Mutsaerts gaan mee op tocht.

In Rome word je begeleid door een aantal Nederlandse priesters en diakens die de stad goed kennen. Vanuit ons bisdom zal diaken Rob Polet mee gaan als begeleider tijdens de reis. Informatieavond Donderdagavond 19 december 19.30 uur pastorie Nicolaas Basiliek, Prins Hendrikkade 73, Amstermdam zullen Rob Polet en Jong bisdom Haarlem-Amsterdam een interessante informatie bijeenkomst organiseren voor jongeren uit ons bisdom. Rob is zelf een echte Rome-kenner en wil zijn ervaringen van eerdere

bezoeken graag met jullie delen. Daarnaast kun jij ook al je vragen kwijt aan Rob die je hebt over de reis of de stad.

Wacht niet te lang! Maximaal 100 deelnemers
Deze reis is voor jongeren uit heel Nederland tussen de 18 t/m 28 jaar. Maximaal honderd jongeren mogen mee op reis. Zorg dus dat je niet te lang wacht met aanmelden zodat je ook gebruik kan maken van een gereduceerd tarief dat wordt aangeboden tot 31 december 2019 is 439 euro daarna zal de prijs hoger liggen.

Meer informatie over de reis en de inschrijving vind je op de website van Jong Katholiek: Bisschoppen organiseren jongerenbedevaart naar Rome: http://jongkatholiek.nl/artikelen/ bisschoppen-organiseren- jongerenbedevaart-naar-rome/

Inschrijving:

http://www.huisvoordepelgrim.nl /onze- reizen/rome/overzicht/aanmelde n-weerzien-met-rome

Van KBO

De KBO heeft een busreisje georganiseerd naar de “orchideeënhoeve” op dinsdag 17

december. Er wordt ons daar een broodmaaltijd aangeboden met een kopje soep. Er is ook een gezellige kerstmarkt waar we de tijd hebben om rond te snuffelen, (deze markt is binnen). We vertrekken vanuit de Pauluskerk om 10.30 uur en zijn dan weer terug bij de kerk om ongeveer half zes. Er is nog ruimte in de bus, dus als u mee wilt kan dat. Deze busreis kost 46 euro.

Als u geen lid bent van de KBO, u bent van harte welkom om mee te gaan met dit busreisje. U kunt Ria van ’t Klooster bellen haar nummer is 6197002 voor meet informatie. U kunt haar even een mailtje sturen, riaklooster@upcmail.nl

Dit vind je misschien ook leuk...