het viertje van 1 december 2019

De 1ste zondag van de advent

Jesaja 2, 1-5 Romeinen 13, 11-14 Matteüs 24, 37-44

Adventsperiode is een tijd van verlangen en een tijd van verwachting voor de komst van onze Heer, Jezus Christus. Deemoedig vragen wij Hem: Heer kom onze nachten bewonen. Kom er met uw Licht en kom onze duisternis verdrijven. Open onze ogen door uw aanwezigheid, open ons hart met uw Woord en open onze handen voor uw liefde. De profeet Jesaja profeteerde in zijn visioen over de komst van de Heer die ons nieuwe wegen en paden zal leren bewandelen. Hij zal een nieuwe geest en nieuwe era brengen waar oorlog en conflict afwezig zijn.

Paulus schreef met volle overtuiging dat met Christus de nacht ten einde loopt en met Hem de dag aanbreekt, een nieuw begin. Bekleed je dan met deze nieuwe geest, de geest van Christus. Wees altijd bereid om klaar te staan voor zijn komst. Hij is al gekomen voor ons en Hij zal terugkomen naar ieder van ons op de laatste dag van ons leven. Jezus waarschuwde zijn leerlingen om niet laf en naïef te zijn zoals de mensen uit de tijd van Noach. Geniet van het leven maar ook goed doen voor anderen. Wees waakzaam in alles wat je doet, want wij weten niet wanneer Hij terugkomt en wij verantwoording bij Hem moeten afleggen.

HELP MEE…EN MAAK EERLIJKE MODE UIT ETHIOPIË MOGELIJK!

Is de katoen van Uw T-shirt op een milieuvriendelijke manier geteeld? En heeft de maker in de textielfabriek genoeg verdiend om haar kinderen naar school te laten gaan? Waarschijnlijk heeft U geen idee, want kleding is vaak moeilijk te traceren naar de bron.

U weet dus nooit zeker of Uw kleding schade heeft toegebracht aan mens en milieu. Solidaridad wil daar iets aan veranderen. Zij werkt aan duurzame en eerlijke kledingproductie, volledig traceerbaar van katoenplant tot kledingrek.

Solidaridad zet zich al 50 jaar in voor een meer rechtvaardige wereld door eerlijke prijzen voor producenten en fatsoenlijke lonen voor arbeiders in onder meer de koffie- cacao- en kledingindustrie. ADVENTSACTIE.
Gedurende de adventsperiode stellen wij in het Viertje enkele mensen aan U voor, die dankzij Solidaridad hun arbeidsomstandigheden konden verbeteren.
Mekiya, naaimachinemonteur in de Ethiopische Desta- textielfabriek.
“Dankzij training van Solidaridad werk ik nu als naaimachinemonteur in de Desta-textielfabriek.

Ook ben ik voorzitter van de vakbond van de fabriek. Ik praat namens mijn collega’s met het management, zodat ook zij hun stem kunnen laten horen.” Draag bij aan ons Ethiopische katoen- en textielproject in de adventscollecte of via:

NL05 TRIO 0212 1854 11 onder vermelding van Kerkenactie 2019.

Bijbelavonden

Tijdens de adventstijd zullen er drie bijbelavonden (advent meditatie) georganiseerd worden in onze parochie. Het zal telkens weer op woensdag avond van 19.00 uur tot 20.30 uur plaats vinden. Iedereen is van harte welkom om deel te nemen in deze bijbelavonden.

Dit zijn de data:

04 december 11 december 18 december

Kledinginzameling – 2019

De kledinginzameling van 2019 werd al op 26 november opgehaald. Er waren 170 zakken. De kleding is bestemd voor SAM’S KLEDINGACTIE: kleding inzamelen voor het goede doel.

Namens SAM’S KLEDINGACTIE willen wij jullie allemaal bedanken voor

jullie bijdragen aan het goede doel.
We zullen opnieuw beginnen met de kledinginzameling van februari 2020.

Adventsactie van de kindernevendienst

Het team van kindernevendienst is dankbaar voor jullie spullen en speelgoederen voor de kinderen en moeders van het wereldhuis van Amsterdam. Volgende week gaan wij de spullen en speelgoederen afleveren.
Bedankt voor jullie bijdragen.

De eerste communie

Beste ouders,
Op Hemelvaartsdag donderdag 21 mei 2020 om 10.00 uur is de viering van de eerste communie voor de kinderen in de Pauluskerk. Als je kinderen hebt die 8 jaar of ouder zijn en die nog geen eerste communie hebben gedaan, neem dan contact op met Pastor Andy sdb. De aanmelding is open tot en met 7 januari 2020.

Andy Jebarus sdb 0626841341 andy.jebarus@donbosco.be

Directeursaanstelling bij de salesianen

Op 7 december 2019 zal pastor Andy Jebarus officieel aangesteld worden als de directeur van de communiteit van de salesianen. Deze aanstelling zal tijdens de viering van 19.00 uur plaatsvinden.

Van KBO

De KBO heeft een busreisje georganiseerd naar de “orchideeënhoeve” op dinsdag 17 december. Er wordt ons daar een broodmaaltijd aangeboden met een kopje soep. Er is ook een gezellige kerstmarkt waar wij de tijd hebben om rond te snuffelen, (deze markt is binnen). We vertrekken vanuit de Pauluskerk om 10.30 uur en zijn dan weer terug bij de kerk om ongeveer half zes. Er is nog ruimte in de bus, dus als u mee wilt kan dat. Deze busreis kost 46 euro.

Als u geen lid bent van de KBO, bent u ook van harte welkom om mee te gaan met dit busreisje. U kunt Ria van ’t Klooster bellen. Haar nummer is 6197002. V oor meer informatie kunt u haar een mailtje sturen: riaklooster@upcmail.nl

Dit vind je misschien ook leuk...