het viertje van 29 december 2019

Feest van de heilige familie: Jezus, Maria en Jozef

Sirach 3,2-7.12-14 Kolossenzen 3,12-21 Matteüs 2,13-15.19-23

De lezingen van de dag spreken ons over het christelijk gezin als school van het leerling-zijn. Christus, wiens geboorte wij vieren, is in de wereld gekomen om de wil van de Vader te doen: zulke gehoorzaamheid, die de inspiratie van de Heilige Geest volgt, moet in elk christelijk gezin een plaats krijgen. Jozef gehoorzaamt de engel en brengt de Zoon en zijn Moeder naar Egypte. Als christenen zijn wij ook leden van een andere familie, die samenkomt rond haar tafel, namelijk het altaar: daar voedt zij zich met het offer dat is volbracht, omdat Christus tot de dood toe heeft gehoorzaamd. Wij dienen onze gezinnen te zien als huiskerk, waarin wij het voorbeeld in praktijk moeten brengen van de zichzelf schenkende liefde waaraan wij deel krijgen in de eucharistie. Zo openen alle christelijke gezinnen zich ook naar buiten toe om deel uit te maken van de nieuwe en grotere familie van Jezus: “Want mijn broeder en mijn zuster en mijn moeder zijn zij die de wil van God volbrengen”. Het voorschrift uit de Brief van de heilige Paulus aan de Kolossenzen dat de vrouw onderdanig moet zijn aan de man, kan in onze tijd als stuitend worden ervaren. Maar we moeten het op de juiste wijze proberen verstaan het gaat om een waardevol en noodzakelijk punt. Tekst, die ontleend is aan de Brief van de heilige Paulus aan de Efeziërs (5, 21 – 6, 4), maakt het mogelijk de betekenis ervan uit te diepen. Hierin bespreekt Paulus de wederzijdse verantwoordelijkheden van het gezinsleven. De sleutelzin is de volgende: “Weest elkander onderdanig uit ontzag voor Christus” (Ef 5, 21).

ADVENTACTIE 2019

Beste parochianen,
Adventactie 2019 is afgelopen. Van de 1e advent zondag en tot met de 1e kerstdag hebben jullie met hart en ziel voor het project in Ethiopië gesteund. De deurcollecten die we van jullie ontvangen hebben zullen we volgend weekend bekendmaken.

OP ZOEK NAAR SCHOENEN VOOR DAKLOZEN.


In onze stad zijn er heel wat dakloze mensen.

Deze mensen zijn veel onderweg, ze lopen veel, grote delen van de dag en vaak ook van de nacht. Ook omdat het meestal niet toegestaan is om langer ergens te zitten.

Deze periode van het jaar is een tijd van slecht weer, regen, wind, kou. De inloophuizen van De Regenboog, die dagelijks zo’n 600 daklozen bereiken, zijn op zoek naar schoenen.

Heeft u schoenen, bij voorkeur vanaf maat 42, die ergens in een hoekje staan, niet meer gebruikt worden maar nog bruikbaar zijn, dan kan u deze volgend weekend achteraan in de kerk, bij het inzamelpunt voor de Voedselbank, achterlaten. Wij bezorgen die dan aan De Regenboog.

Of u kan financieel steunen, door SCHOEN te sms’en naar 4333;

hiermee doneer je eenmalig drie euro waarmee schoenen zullen aangekocht worden.
Dank voor uw steun!

Meer info bij Jan of op

www.regenboog.org/nieuws

KLEDINGINZAMELING 2019

De in 2019 ingezamelde kleding is op 26 november opgehaald. Er waren wel 170 zakken. De kleding was bestemd voor SAM’S KLEDINGACTIE die kleding inzamelt voor het goede doel. Namens SAM’S KLEDINGACTIE willen wij jullie allemaal bedanken voor jullie bijdragen aan het goede doel.

Wij zullen opnieuw beginnen met de kledinginzameling in februari 2020.

DE EERSTE COMMUNIE

Beste ouders,
Op Hemelvaartsdag donderdag 21 mei 2020 om 10.00 uur is de viering van de eerste communie voor de kinderen in de Pauluskerk. Als je kinderen hebt die 8 jaar of ouder zijn en die nog geen eerste communie hebben gedaan, neem dan contact op met Pastor Andy sdb. De aanmelding is open tot en met 7 januari 2020.
Andy Jebarus sdb

Dit vind je misschien ook leuk...