het viertje van 22 december 2019

De 4e zondag van de advent

Jesaja 7, 10-14 Romeinen 1, 1-7 Mattheüs 1, 18-24

Het evangelie van Mattheüs opent met het geslachtsregister van Jezus Christus, de zoon van David, de zoon van Abraham. Abraham verwekte Izak. Maar Abraham en Sarah waren oud en Sarah onvruchtbaar. Izak, niet ver- wekt door de kracht van een man maar door de genade van God. De ge- slachten volgen elkaar op van vader op zoon. En tenslotte: “Jakob verwekte Jozef, de man van Maria, uit wie Jezus geboren is, die Christus genoemd wordt”. Veelzeggend. De lijst van verwekkingen loopt niet door langs de mannelijke lijn. Jezus is verwekt door de Heilige Geest en niet door Jozef. Onze geschiedenis van vader op zoon wordt doorbroken door God die ge- schiedenis met ons maakt, in ons geschiedt, gebeurt, Immanuël, God met ons. Bij de evangelist Lucas wordt het geboorteverhaal van Jezus geplaatst binnen de historische situatie van die tijd en worden de machthebbers bij name genoemd. In deze wereld van macht komt God tot ons in de gedaante van een kind, wil bij ons wonen en opkomen voor de zwakken. “Machthebbers stoot Hij van de troon en rijken stuurt Hij heen met lege handen”.
Dit Kind wijst ons de weg naar God. God is mens, kind geworden opdat wij, mensen, weer kinderen van God zouden worden. Omwille van ons heil is God mens geworden. Dat noopt ons tot nederigheid. Bij de woorden “et homo factus est” (en is mens geworden) in het Credo boog men vroeger het hoofd. Deze nederigheid en ingetogenheid moeten ook de grondtoon zijn van Kerstmis. Geen feest van glitter en uiterlijke glans maar van dankbaarheid en verwondering voor het mysterie van de Menswording dat ons hart met een stille innerlijke vreugde vervult.

J. Verhoeven

ADVENTACTIE 2019


Beste parochianen,
De adventactie loopt nog steeds, tot en met de kerstviering van 25 december 2019.

HELPT U MEE?

Draag bij aan ons Ethiopische katoen- en textielproject in de adventscollecte of via: SOLIDARIDAD

NL05 TRIO 0212 1854 11 onder vermelding van Kerkenactie 2019.

Voor meer info surf naar: https://www.solidaridad.nl/over- solidaridad https://www.imvoconvenanten.nl/ nl/kleding-en-textiel/aangesloten- partijen

OP ZOEK NAAR SCHOENEN VOOR DAKLOZEN.

In onze stad zijn er heel wat dakloze mensen.

Deze mensen zijn veel onderweg, ze lopen veel, grote delen van de dag en vaak ook van de nacht. Ook omdat het meestal niet toegestaan is om langer ergens te zitten.

Deze periode van het jaar is een tijd van slecht weer, regen, wind, kou. De inloophuizen van De Regenboog, die dagelijks zo’n 600 daklozen bereiken, zijn op zoek naar schoenen.

Heeft u schoenen, bij voorkeur vanaf maat 42, die ergens in een

hoekje staan, niet meer gebruikt worden maar nog bruikbaar zijn, dan kan u deze volgend weekend achteraan in de kerk, bij het inzamelpunt voor de Voedselbank, achterlaten. Wij bezorgen die dan aan De Regenboog.

Of u kan financieel steunen, door SCHOEN te sms’en naar 4333; hiermee doneer je eenmalig drie euro waarmee schoenen zullen aangekocht worden.

Dank voor uw steun!
Meer info bij Jan of op www.regenboog.org/nieuws

KLEDINGINZAMELING 2019

De in 2019 ingezamelde kleding is op 26 november opgehaald. Er waren wel 170 zakken. De kleding was bestemd voor SAM’S KLEDINGACTIE die kleding inzamelt voor het goede doel. Namens SAM’S KLEDINGACTIE willen wij jullie allemaal bedanken voor jullie bijdragen aan het goede doel.

Wij zullen opnieuw beginnen met de kledinginzameling in februari 2020.

KERSTVIERING VOOR EN DOOR KINDEREN


Op 24 december om 19.00 uur vindt de Kerstviering voor en door de kinderen plaats.

Wij gedenken samen de geboorte van Jezus Christus, die geboren werd in Bethlehem in een stal. Dit

doen wij met mooie teksten en kerstliedjes. Wij hebben geen koor, maar wel gitaarbegeleiding. Wij hopen dat iedereen uit volle borst meezingt.

Maar eerst komen de kinderen samen met het licht de donkere kerk binnen. Nadat het licht een plek gekregen heeft, gaan de gewone lampen weer aan. De kinderen mogen zitten op een plek waar je alles goed kunt horen en zien: tussen het altaar en de kerkbanken. Om te zorgen dat dit niet te koud is, leggen we dekens neer en kussens. Papa’s, mama’s, opa’s, oma’s en andere familie en vrienden zitten gewoon op de kerkbanken. Als de kinderen toch liever bij familie willen zitten, kan dat natuurlijk.

Na de viering hoeven jullie wat ons betreft nog niet naar huis: de chocomel en kerstkransjes staan klaar!

Mogen we jullie 24 december begroeten?
Pastor Simon Nongrum en werkgroep kindernevendienst

DE EERSTE COMMUNIE

Beste ouders,
Op Hemelvaartsdag donderdag 21 mei 2020 om 10.00 uur is de viering van de eerste communie voor de kinderen in de Pauluskerk. Als je kinderen hebt die 8 jaar of ouder zijn en die nog geen eerste communie hebben gedaan, neem

dan contact op met Pastor Andy sdb. De aanmelding is open tot en met 7 januari 2020.
Andy Jebarus sdb

Dit vind je misschien ook leuk...