Het Viertje van 7 juli 2019

Weekbulletin van de Vier Evangelisten
Zondag 7 juli, 2019, 14de zondag door het jaar

Jesaja 66, 10-14c Galaten 6, 14-18 Lucas 10, 1-12. 17-19

Jezus wijst nog eens zeventig mensen aan om naar de steden en plaatsen te gaan waar Hij zelf ook komen zal. Voorbereiders op de komst van Jezus. Zij moeten zieken genezen en verkondigen dat het Koninkrijk Gods nabij is. Jezus heeft al eerder de twaalf apostelen uitgezonden als het ware voor iedere stam van Israël één. In het boek Genesis wordt gesproken over zeventig volken die de aarde bewonen. De verkondiging van het evangelie wordt niet beperkt tot Israël maar moet de wereld rondgaan en alle volken bereiken.

De uitgezondenen zullen op plaatsen komen waar zij gastvrij worden ontvangen. Maar er zullen ook steden zijn waar zij niet ontvangen worden. Daar moeten zij het stof van die stad van hun voeten vegen en vertrekken. De mensen van die stad overtreden het grote gebod van de gastvrijheid en sluiten zich af voor het woord van God en zijn Koninkrijk. Ook wij moeten oppassen dat we ons niet afsluiten voor de ander en voor God.

De zeventig hebben boze geesten aan zich onderworpen. Een boze geest is een kracht buiten ons of in ons die ons probeert af te sluiten voor het ontvangen van het woord van God, een stoorzender, dwarsligger, satan. De zeventig mogen zich niet verheugen dat zij de boze geesten aan zich hebben onderworpen. Wel mogen ze zich verheugen dat hun namen opgetekend staan in de hemel, bij God, geschreven in de palm van Gods hand.

Bij Paulus staat de gedachte centraal dat de mens niet gerechtvaardigd wordt door het strikt naleven van de Wet maar door het geloof dat ons geschonken wordt door de genade. Dan doet het niet meer ter zake of je het uiterlijke teken van de besnijdenis draagt en je daarop voorstaat. Jood of Griek, slaaf of vrije, man of vrouw, het onderscheid valt weg als je gelooft. Je bent één in Christus en een nieuwe schepping.

J. Verhoeven

Samen naar de kerk

We zijn nu iets meer dan een maand samen ingetrokken in de Pauluskerk. We hebben voor de verhuizing gevraagd of er mensen zijn die het moeilijk hebben om tot daar te geraken. Voor hen wilden we een kristoffeldienst opzetten. Er zijn toen zo goed als geen aanmeldingen gekomen, noch om vervoerd te worden, noch om te vervoeren. Sommigen hebben een eigen oplossing gevonden (bijv. RMC). Anderen zitten nu thuis en dat vinden we jammer. Daarom een oproep: mocht je mensen kennen die graag naar de kerk willen komen, maar niet kunnen omwille van vervoer, laat het weten aan iemand van het parochieteam of het secretariaat. We hopen dat we dan een oplossing hiervoor kunnen vinden. Ook als je mensen kunt meenemen vernemen we dit graag. Alvast dank.

Fancy fair 14 juli

Vanuit de parochiële kerngroep oratorio en vanuit de salesiaanse gemeenschap zijn we volop bezig met het opstarten van de jongerenwerking.

Om het jongerenlokaal in te richten, en de eerste activiteiten te kunnen opzetten, organiseren een aantal parochianen een ‘fancy fair’ met verkoop van onder andere huisraad, religieuze (kunst)voorwerpen, boeken,… – dit alles voor een vrije bijdrage.

De fancy fair gaat door op zondag 14 juli na de eucharistieviering, in de ontmoetingsruimte.
In naam van de jongeren en organisatoren, van harte welkom!

Zomertijd, komkommertijd?

Het zal iedereen de laatste weken wel opgevallen zijn: de temperaturen stijgen en de artikeltjes nemen af. De inhoud van Het Viertje is een beetje veel van hetzelfde. Eerlijk is eerlijk, we hebben een beetje gebrek aan kopij…

Nou is Het Viertje het blad van ons allemaal, oud en jong!
Het is er voor jou/u, maar misschien ook door jou/u?
Heb je/heeft u een mooi gedicht, een mooie tekst of spreuk, spullen voor de rubriek ‘Vraag en aanbod’, wil je/u iets schrijven over een activiteit van de kerk die je/u hebt meemaakt:
gewoon DOEN!!!

Je/u kunt de tekst sturen aan de redactie:
Kasia via kasiamik@tlen.pl of Nicole via soest67@icloud.com.
Wil je/u wel over iets schrijven, maar weet je/u niet hoe: mail of bel Nicole van Soest (T.06-29070624). Ik neem altijd contact op.

Kledingactie “Mensen In Nood” – Sam’s Kledingactie

Tot voor de verbouwing van de Pauluskerk kon U het hele jaar bij de pastorie gebruikte kleding inleveren voor Sam’s kledingactie. Vanaf nu kunt u opnieuw kleding binnenbrengen bij de pastorie. Mocht U door verhuizing of een overlijden een grote hoeveelheid kleding aanbieden, dan is het wenselijk om van tevoren even te bellen (020 619 17 66), want dan kan de kleding meteen naar de garage.

Ingezameld wordt: kleding, lakens, dekens, gordijnen, handdoeken, theedoeken en schoenen.
Landelijk wordt door deze kledingactie ruim 3 miljoen kilo bijeengebracht. Daar dragen we als parochie ons steentje aan bij.

Tijd en ruimte voor kinderen en jongeren

Elke zondag, na de eucharistieviering, kunnen kinderen en jongeren een uurtje terecht in de jongerenruimte. Deze ruimte is net achter de ontmoetingsruimte.
Er zijn drankjes en een versnapering; er kunnen ook verschillende spelletjes (sjoelbak, dammen, schaken, rummikub,…) gespeeld worden.
Alle kinderen en jongeren zijn van harte welkom!

Meer informatie bij Andy, Jan of Simon.

Bedevaart van de parochie naar Heiloo

Elk jaar gaan we met de parochie rond Maria-ten-hemelopneming op bedevaart naar Heiloo. Dit jaar is dit gepland op woensdag 1 augustus. Verdere informatie volgt nog, maar u kan nu reeds inschrijven op de lijst achterin de kerk (tafel voedselbank) of via het secretariaat.

Vakantie

Pastor Dominiek Deraeve zal afwezig zijn van 14 juli tot en met 31 juli. Hij gaat dan een tijdje op vakantie. Pastor Andy Jebarus zal hem in die periode vervangen.

Ook het koor neemt vakantie. Dit betekent dat de laatste koorrepetitie plaatsvindt op 16 juli. De laatste viering met het koor is op 21 juli. Vanaf dinsdag 27 augustus zijn er opnieuw koorrepetities. We zullen dan vanaf 1 september weer de vieringen verzorgen. We wensen hen een fijne vakantie toe!

Dit vind je misschien ook leuk...