Kerkbijdrage

Sinds een paar maanden kan de kerkbijdrage niet meer overgemaakt worden op het banknummer

van de Lucasparochie (NL70 INGB 0000 2506 69).

Het juiste banknummer voor de vier evangelisten is NL55 INGB 0007 0686 81

Als u een automatische overmaking naar de lucasparochie heeft zal u die moeten stopzetten

en eventueel een nieuwe aan moeten maken voor de vier evangelisten

Dit vind je misschien ook leuk...