Vastenactie 2020 Bulletin nr.1

Werken aan je toekomst Een beter leven dankzij goed onderwijs

Streefbedrag: € 4.500,

IBAN: NL27 INGB 0007 0687 00
Op naam van: RK Parochiebestuur de Vier Evangelisten o.v.v. De Vier Evangelisten Vastenactie 2020

De campagne van Vastenactie in de veertigdagentijd 2020 staat in het teken van beroepsonderwijs en ondernemerschap in ontwikkelingslanden. Met een gedegen opleiding zijn mensen namelijk beter in staat een redelijk inkomen te verdienen en eventueel een eigen bedrijf op te zetten.
De afgelopen drie jaar volgden al meer dan vierduizend mensen een beroepsopleiding met hulp van Vastenactie en kregen meer dan tienduizend jongeren basis- of voortgezet onderwijs. Tijdens de Vastenactie-campagne 2020 willen we nog veel meer mensen een steuntje in de rug geven om hen te helpen een zelfstandig bestaan op te bouwen, zodat ze voor zichzelf en hun familie kunnen zorgen én een rol kunnen spelen in hun gemeenschap.

Duurzame ontwikkelingsdoelen.

Met het campagnethema ‘Werken aan je toekomst’ draagt Vastenactie bij aan twee van de duurzame ontwikkelingsdoelen van de Verenigde Naties (VN) voor 2030:

goed onderwijs en eerlijk werk voor iedereen. Daartoe zetten wij ons in voor projecten die verschillende vormen van voortgezet onderwijs beschikbaar en toegankelijk maken voor mensen in ontwikkelings-landen. Ook ondersteunen we mensen bij het opzetten van een eigen onderneming.

Goed (beroeps)onderwijs voor iedereen.

Tegenwoordig gaat ruim negentig procent van de kinderen in ontwikkelingslanden naar de basisschool; in 2000 was dat nog maar 54 procent. Vooral voor vrouwen en meisjes, die in deze landen vaak worden uitgesloten van onderwijs, is dat een grote verbetering. Hoewel er al veel is bereikt, gaan 57 miljoen kinderen nog altijd niet naar school. Bovendien is alleen basisonderwijs niet voldoende om een goede baan te vinden en zo de cyclus van armoede te doorbreken. Net als in Nederland is een vervolgopleiding echt noodzakelijk.

*****
Vrijdag 13 maart a.s. om 18.00 uur houden wij een

Vastenactiemaaltijd. Zet het alvast in Uw agenda! In het 2e bulletin volgt uitgebreide informatie.

Dit vind je misschien ook leuk...