het viertje van 8 maart 2020

Tweede zondag in de Veertigdagentijd Genesis 12, 1-4a 2 Timotheüs 1, 8b-10 Mattheüs 17, 1-9

Een visioen om van te leven

Niemand kan zonder een moment waarop je ziet wat belangrijk voor je is. Soms zie je dat in een flits en weet je weer waarvoor je leeft.
Je ziet weer het doel en de weg daarna toe. Zo’n moment geeft nieuwe energie. Je put er zo’n kracht uit dat je schijnbaar moeiteloos verder gaat. Zo’n moment is veel meer dan een droom. Het bepaalt wie je bent en wat je – met vallen en opstaan – van je leven met en voor anderen wil maken.

Leven zonder zo’n visioen maakt ons dor en droog. We komen dan niet verder, blijven ter plaatse trappelen. Het gaat ons dan ontbreken aan vitaliteit, en ook aan creativiteit, die het leven goed maken. Een visioen is als het ware de motor die ons door moeilijkheden heen sleept. Het doet ons uitstijgen boven onszelf. Het roept ons weg uit de doodlopende weg van huisje, boompje en beestje.

Zo ging Mozes op weg door de woestijn met als doel het Beloofde Land, een land van melk en honing voor het hele volk. En Elia, als rechtgeaarde profeet, trekt met zijn volk weg uit onrecht en ongeloof. Met hen is Jezus in goed gezelschap, want Wet en profeten komen in Hem samen. Al doende wordt Hij zo ‘Gods liefste Zoon’. Zijn visioen van leven geeft Hem kracht om de weg van de lijdende mensenzoon te gaan.

Wij mogen Hem achterna leven, geraakt door hetzelfde visioen van uiteindelijk leven.

Wim Holterman osfs

LATEN WIJ EEN KINDERKOOR BEGINNEN!

Lieve parochianen,
Het is onze droom in onze parochie ook een kinderkoor te hebben. Maar wij weten nog niet hoe dit moet worden aangepakt. Is er iemand onder ons die bereid is het voortouw te nemen?
En misschien zijn er kinderen die een instrument bespelen of graag zingen. Laat het ons weten, ook als je tips hebt. Aarzel niet pastors of de begeleiders van de kindernevendienst hierover aan te spreken.

LITURGISCHE MAATREGELEN in verband met CORONAVIRUS

Covid-19, beter bekend als het Coronavirus, is een uiterst besmettelijk en gevaarlijk virus waartegen nog geen geneesmiddel bestaat.
In verband hiermee hebben de Nederlandse bisschoppen de volgende maatregelen afgekondigd:

– Heilige Hostie: wordt alleen op de hand gelegd en slechts uitgereikt door de celebrant;
– Kelkcommunie: alleen bestemd voor de celebrant;
– Vredeswens: geef elkaar geen hand;

– Wijwater:

maak bij binnenkomst en verlaten van de kerk hiervan geen gebruik.


De bisschoppen hebben opgeroepen tot gebed, voor de zieken en het medisch personeel die aan hen deskundige begeleiding geven.

VESPERS in de VEERTIGDAGENTIJD

Een gezamenlijk oecumenisch gebed (om 19.00 uur) met voorafgaand een eenvoudige maaltijd (om 18.00 uur)

11 maart: La Verna, Derkinderenstraat 82 18 maart: De Bron, Willem Kloosstraat 1 25 maart: De Ark, Van Ollefenstraat 9

NB maaltijd 18:30 uur; vespers 19:30 uur
1 april: Leger des Heils, Burg. Vening Meineszlaan 64 8 april: Tituskapel, Wijnand Nuijenstraat 1

Als u wilt mee eten, graag vooraf opgeven: Klaas de Vries, kdevries115@gmail.com/06-16502328

Uitnodiging voor misschien wel een heel bijzondere geloofsontmoeting, speciaal bedoeld voor iedereen tussen de 18 40 jaar

Onze pastor Andy Jebarus en zijn medegeestelijke dominee Martijn van Leerdam hebben het plan opgevat om voor belangstellende mensen ruimte te maken voor wat hopelijk een bijzondere ontmoeting zal zijn.

Zij willen samen met u koken, daarna genieten van de maaltijd en zij hopen dat er zo gelegenheid is voor een goed gesprek; misschien wel over ervaringen in ons leven die van grote betekenis zijn geweest. Maar ook over onze verwachtingen, verlangens, misschien wel over ons verdriet en waar wij op mogen hopen.

U bent van harte uitgenodigd op vrijdag 20 maart 2020 van 18:00 – 20:00 u. Adres: Nierkerkestraat 33 1069 HJ Amsterdam. Contactpersoon: pater Andy

VASTENACTIE 2020

De eerste collecte van vorige week heeft 191,80 euro opgebracht.

De werkgroep Vastenactie Osdorp/Sloten organiseert een speciale bijeenkomst met een maaltijd en een bijzondere gast. Dit is Petra Janssen van Vastenactie, de landelijke organisatie. Zij zal ons een film over jonge mensen in opleiding tonen. Met geld van de Vastenactie leren zij hoe je eigen bedrijf kunt beginnen en wat ervoor nodig is om dit ook vol te houden. Een eigen bedrijf starten en draaiende houden is beslist geen sinecure. We moeten daar niet te licht over denken, maar het welslagen is oh zo belangrijk – voor de ondernemer zelf, het gezin, maar ook de omgeving van het bedrijfje. Bedrijvigheid trekt nieuwe bedrijvigheid aan! De lokale economie begint te draaien. Daarom is dit een uitstekend initiatief van de Vastenactie.

Kom naar deze bijzondere bijeenkomst: vrijdag 13 maart in de Pauluskerk. Ontvangst: 17:30 u met koffie en thee; om 18:00 u zal er gegeten kunnen worden en is er gelegenheid voor Petra Janssen om ons te informeren.

STILLE OMGANG AMSTERDAM ZA. 21 MAART

info@stille-omgang.nl
voor mensen die de tocht liever niet in de nacht willen lopen, organiseert KBO weer een tocht op zondagmorgen 22 maart.
Verzamelen punt: vóór de Begijnhofkapel
Vertrekken tijd: 11.30
Broodmaaltijd: na de tocht (geen kosten verbonden)
Eucharistieviering: 13.30

de luisterende mens is AANWEZIG bij de Ander…”

Dit vind je misschien ook leuk...