vastenaktie 2020 bulletin nr.2

Vastenactiemaaltijd 2020

Stand: € ?

De Werkgroep Vastenactie Osdorp-Sloten nodigt U van harte uit voor de:

Vastenactiemaaltijd op:
Vrijdag, 13 maart 2020 in de Pauluskerk Pieter Calandlaan 196.

Om 17.30 uur is de zaal open. U wordt ontvangen met een kopje koffie of thee en 18.00 u. starten we. Mevrouw Petra Janssen van Vastenactie zal aanwezig zijn en laat aan de hand van een film zien hoe jonge mensen met hulp van Vastenactie een goede opleiding kunnen volgen en begeleid worden bij het opstarten van een eigen bedrijf.

Het thema is dit jaar: “ werken aan je toekomst.

De campagne van Vastenactie in de veertigdagentijd 2020 staat in het teken van beroepsonderwijs en ondernemerschap in ontwikkelingslanden. Met een gedegen opleiding zijn mensen namelijk beter in staat een redelijk inkomen te verdienen en eventueel een eigen bedrijf op te zetten.

De afgelopen drie jaren volgden al meer dan vierduizend mensen een beroepsopleiding met behulp van Vastenactie. Meer dan 10.000 jongeren volgden basis-en voortgezet onderwijs.

Met de campagne 2020 wil Vastenactie nog veel meer jonge mensen een steuntje in de rug geven zodat ze voor zichzelf en

hun familie kunnen zorgen en een rol spelen in hun gemeenschap.

Aandacht voor ontwikkelingslanden

De Werkgroep Missie en Ontwikkeling zet zich in voor mensen in ontwikkelingslanden die wat welvaart betreft behoorlijk op achterstand staan. Steeds meer mensen in Nederland zeggen: ”Ik ben blij dat ik in dit rijke land geboren ben.” Maar als er actie gevoerd wordt voor een project in een derde wereldland wordt er gezegd dat we beter iets voor ons eigen land kunnen doen. Het is zeker waar dat er ook hier grote problemen zijn. Minder bekend is dat de Parochiële Caritas Instelling (P.C.I.) zich in zet voor mensen in onze eigen omgeving die in moeilijke omstandigheden verkeren, denk b.v. aan de voedselbank.

Vastenactiemaaltijd.

De maaltijd is bij uitstek de gelegenheid om ongedwongen samen te zijn. In een prettige en vriendschappelijke sfeer kunnen wij met elkaar praten en vooral ook luisteren naar elkaars mening over wat wij kunnen bijdragen aan een betere wereld. Daarbij zingen en bidden wij tot God Onze Vader om wijsheid, inspiratie en daadkracht.

Wilt U deelnemen aan deze inspirerende avond dan is het gewenst U even aan te melden.
Voor soep drinken en fruit wordt gezorgd, U dient zelf voor Uw broodje te zorgen.

Opgeven graag bij:

Pastores of Secretariaat@devierevangelistenamsterdam.nl Tel: 020-6191766.
Mieke: kenmprudon@upcmail.nl tel: 020-6100966.

Catharina: Cathvie70@hotmail.nl tel: 020-6103354.

Wil: tel. 020-6101926.

Dit vind je misschien ook leuk...