het viertje van 1 september 2019

22ste zondag door het jaar

Jezus Sirach 3,17-18.20.28-29     Hebreeën 12,18-19.22-24    Lucas 14,1.7-14

We zijn allemaal wel al eens op een feest uitgenodigd. Er heerst dan een bepaalde etiquette of er gelden ongeschreven regels. De wijze waarop je de feesteling begroet en feliciteert, welk geschenk je geeft, welke plaats je inneemt aan tafel. Wanneer er mensen zijn die deze regels aan hun laars lappen, dan geraakt men snel verontwaardigd. ‘Met welk recht gaat die op zulk een voorname plaats zitten, die is toch voor een ander bestemd…’ Het ergste wat er dan kan gebeuren is dat er een woordenwisseling ontstaat en de ceremoniemeester of de feesteling zelf, moet ingrijpen… Wat een belediging voor de gasten, maar ook voor degene die uitgenodigd heeft.

Alles draait in dit voorbeeld om bescheidenheid, of althans het gebrek eraan. Jezus Sirach in de eerste lezing, maar ook Jezus zelf waarschuwt ons: Je krijgt meer respect van de mensen als je je bescheiden opstelt.

De gelijkenis die Jezus gebruikt beschrijft hoe de plaatsen aan tafel worden toegewezen op het feestmaal waar God het voor het zeggen heeft. In een samenleving waarvan dit feestmaal het beeld tekent wordt de gebruikelijke orde omgegooid. Wie zichzelf wil verhogen wordt vernederd en wie zich moet vernederen wordt verhoogd. De eersten komen het laatst en de laatsten het eerst. En waar mensen het voor het zeggen hebben, zullen ze het anders aan boord moeten leggen dan ze gewend zijn als ze iets van Gods koninkrijk terecht willen brengen. Aan armen, kreupelen en blinden de voorkeur geven boven vrienden en verwanten. Aan mensen die geen tegenprestatie kunnen leveren. Dat is de toetssteen van de juiste gezindheid: oog hebben voor de mensen die men niet meetelt als er getafeld wordt, dienstbaar zijn zonder op wederdienst te rekenen.

Ook nu weer is Jezus vrij hard, maar duidelijk. Hoe gedraag ik me, niet alleen op een feest, maar ook in het gewone dagelijkse leven? Wil ik de voornaamste zijn, of ben ik bereid me eenvoudig op te stellen en anderen voor te laten gaan?

Pastor Dominiek Deraeve sdb

De H. Communie: een intieme ontmoeting met de Heer.

In het vorige Viertje schreven we iets over de wijze waarop we de h. Communie ontvangen: in Brood en Wijn komt Christus zelf heel dicht bij ons. Het is een intiem moment met de Heer die we met eerbied ontvangen.

Ook het uitdelen van de h. Communie is een bijzonder gebeuren. Niet voor niets vraagt de Kerk dat de personen die dit doen, hierop voorbereid worden en dit met de grootste zorg doen. De personen die communie uitreiken zijn vanzelfsprekend op de eerste plaats de priesters. Twee acolieten van onze parochie (Bonefaas Aklamah en Peter Troon) hebben de opleiding voor ‘assistenten in de liturgie’ gevolgd; zij zijn degenen die op de eerste plaats de priesters assisteren. Dan volgen de lector en de misdienaars die het h. Vormsel ontvangen hebben. Indien er nog meer mensen nodig zijn, dan worden deze gevraagd door iemand van het parochieteam die door de pastoor hiervoor aangesproken is. Al deze mensen krijgen in de loop van de komende weken duidelijke instructies op welke wijze zij dit het best doen. De voorganger duidt bij het uitdelen van schalen en bekers aan wie waar gaat staan. We willen niet vervallen in formalisme maar op die manier gelijkvormigheid houden in de

bediening van de communie.

Kledingactie “Mensen In Nood” – Sam’s Kledingactie:

U kunt steeds kleding binnenbrengen bij de pastorie. Mocht U door verhuizing of een overlijden een grote hoeveelheid kleding aanbieden, dan is het wenselijk om van tevoren even te bellen (020 619 17 66), want dan kan de kleding meteen naar de garage.

Ingezameld wordt: kleding, lakens, dekens, gordijnen, handdoeken, theedoeken en schoenen.

Landelijk wordt door deze kledingactie ruim 3 miljoen kilo bijeengebracht. Daar dragen we als parochie ons steentje aan bij.

Leegmaken van de St.-Lucaskerk

In de Sint-Lucaskerk staan nog een aantal meubels en andere (grotere) dingen die geen bestemming gekregen hebben in de Pauluskerk en -pastorie. Misschien zijn er mensen die geïnteresseerd zijn in een aantal van deze dingen voor zichzelf of voor anderen. Deze kunnen gratis meegenomen worden. Om dit praktisch te organiseren houden we op woensdag 4 september van 10 tot 12 u een kijkdag. Je kan dan daar langs- komen en in de ontmoetings-ruimte kijken of er iets is dat je graag wilt. Wie eerst komt, heeft de meeste keuze.

Dit vind je misschien ook leuk...