het viertje van 8 december 2019

De 2e zondag van de advent

Jesaja 11, 1-10 Romeinen 15, 4-9 Matteüs 3, 1-12

De plaats van Johannes de Doper in de evangeliën

Opvallend is dat de eigenlijke aanvang van de berichten over Jezus beginnen met de vermelding van het optreden van Johannes de Doper. De vier evangelisten geven Johannes de Doper die eerste plaats. Bij Marcus is dat zonder meer het begin. Matteüs, Lucas en Johannes hebben daar later hun visie op de geboorte van Jezus aan toegevoegd. Om de Advent beter te begrijpen moeten we dus onze aandacht eerst richten op De Doper. Vanaf het begin is er een spanningsveld. Johannes, geboren als zoon van een familie van de priesterklasse van de tempel (althans volgens Lucas), heeft zich daarvan los gemaakt. Hij gaat naar de woestijn. Dat is typerend. De woestijn is de oerplek van de geschiedenis van God met het volk. De profeten hebben daar steeds naar verwezen.
In de dagen van Johannes hebben meer mensen die weg gezocht. Zij zochten naar de authentieke beleving van Gods geboden. Vereist is een levendig besef daarvan, gedragen door de verwachting van de komst van het Rijk Gods, voorafgegaan door de komst van de profeet Elia. Elia zocht ook in de woestijn de ontmoeting met de Heer. Terug naar ‘de bron’, die allereerste ontmoeting, terug naar de Horeb (de berg van God). Die relatie met Elia wordt in de evangeliën bij herhaling genoemd.
Johannes de Doper staat in deze lijn van spiritualiteit. Hij leefde in de eenzaamheid, in een mantel van kameelhaar en at sprinkhanen en honing. Zijn positie is van Godswege bepaald: ‘een stem roept in de woestijn: “Bereid de weg van de Heer”. Zo geldt het ook voor ons: bereid de weg van de Heer.

WILT U MEER WETEN OVER ONZE ADVENTACTIE 2019?

Voorkomen van uitbuiting en milieuschade
Modemerken halen hun kleding steeds vaker uit Ethiopië vanwege de lage loonkosten en lage belastingen. Solidaridad is al een aantal jaren in dat land actief om ervoor te zorgen dat deze ontwikkeling hand in hand gaat met eerlijke lonen, veilige en eerlijke arbeidsomstandigheden en milieuvriendelijke productie.

Zo willen wij voorkomen dat deze snelle opkomst van de Ethiopische textielindustrie leidt tot uitbuiting en milieuschade.

We hebben contact met de modemerken en bedrijven die hun kleding uit Ethiopië halen en maken afspraken, dat zij op eerlijke basis zakendoen.

Alle stappen van kledingproductie eerlijker
Sinds 2019 werken we naast de verduurzaming van textiel- industrieën ook aan duurzame productie van Ethiopië-katoen. Zo maken we alle stappen in het productieproces eerlijker en inzichtelijker.

Samen met onze partners trainen we katoenboeren en textielarbeiders in milieuvriendelijke productie en veilige en eerlijke arbeidsomstandigheden.

Hiermee willen we 2.000 katoenboeren, 2.200 landarbeiders en 17.000 textielarbeiders bereiken.

Gedurende de adventsperiode stellen wij in het Viertje enkele mensen aan u voor die hun arbeidsomstandigheden konden verbeteren dankzij Solidaridad.

Senay, manager in de MAA- textielfabriek in Ethiopië.
Ik merk dat er dankzij de trainingen van Solidaridad veel meer ruimte is voor werknemers om hun stem te laten horen. Voorheen bepaalde het management wat er gebeurde, nu wordt er ook rekening gehouden met de wensen en ideeën van werknemers. Hierdoor voelen zij zich gehoord en veel meer verbonden aan de fabriek. Ik zie dat hun werkplezier is toegenomen.”

HELPT U MEE?

Draag bij aan ons Ethiopische katoen- en textielproject in de adventscollecte of via:
NL05 TRIO 0212 1854 11 onder vermelding van Kerkenactie 2019.

Bijbelavonden

Tijdens de adventstijd zullen er drie bijbelavonden (adventmeditatie) georganiseerd worden in onze parochie. Deze bijbelavonden vinden telkens plaats op woensdagavond van 19.00 uur tot 20.30 uur.

Iedereen is van harte welkom om deel te nemen.

Dit zijn de data:
04 december (al geweest) 11 december 18 december

KLEDINGINZAMELING – 2019

De in 2019 ingezamelde kleding is op 26 november opgehaald. Er waren wel 170 zakken. De kleding was bestemd voor SAM’S KLEDINGACTIE die kleding inzamelt voor het goede doel. Namens SAM’S KLEDINGACTIE willen wij jullie allemaal bedanken voor jullie bijdragen aan het goede doel.

We zullen opnieuw beginnen met de kledinginzameling in februari 2020.

KINDERNEVENDIENST 15 DECEMBER:


Gabriël, Maria en Elisabeth

Elke maand is er in de Pauluskerk een kindernevendienst. Deze dienst is voor alle kinderen die behoren tot de kerken van parochie de 4 Evangelisten Amsterdam.

Het is de derde zondag in de adventstijd. Deze keer hebben we het over de aartsengel Gabriël die een blijde boodschap heeft voor Maria. En over Maria die met dit goede nieuws naar haar nicht Elisabeth gaat, die ook een kindje

verwacht. Zij begroet Maria op wel heel bijzondere wijze.
Ben je nieuwsgierig geworden? Kom dan gerust langs op zondag 15 december om 10.00 uur in de Pauluskerk.

We beginnen in de grote kerk met de grote mensen, maar gaan al heel snel naar de jongerenruimte. Voordat in de kerk het ‘Onze Vader’ wordt gebeden, gaan we terug naar de grote kerk.

De kinderen mogen bij het altaar vertellen wat ze hebben gedaan. Daarna bidden zij in een kring samen met de hele kerk het ‘Onze vader’. Dan gaat de gewone viering met kinderen en ouders verder.

DE EERSTE COMMUNIE

Beste ouders,
Op Hemelvaartsdag donderdag 21 mei 2020 om 10.00 uur is de viering van de eerste communie voor de kinderen in de Pauluskerk. Als je kinderen hebt die 8 jaar of ouder zijn en die nog geen eerste communie hebben gedaan, neem dan contact op met Pastor Andy sdb. De aanmelding is open tot en met 7 januari 2020.
Andy Jebarus sdb

Dit vind je misschien ook leuk...