het viertje van 15 december 2019

De 3e zondag van de advent

Jesaja 35, 1-6a.10 Jakobus 5, 7-10 Mattheüs 11, 2-11

Op deze derde zondag van de advent worden we in onze verwachting geruggensteund door het kleurrijke visioen van Jesaja. Hij schildert de tekenen van de nieuwe tijd waarin het onmogelijke mogelijk wordt. Vorige zondag hoorden wij nog “Hij die na mij komt zal zijn dorsvloer grondig zuiveren, zijn tarwe zal Hij in de schuur verzamelen, maar het kaf verbranden in onblusbaar vuur”. Johannes kondigt de Messias aan, en die zal keihard reageren tegen allen die niet leven volgens de wetten. Begrijpelijk zij verwachten in die tijd een redder die Israël zou bevrijden van de Romeinse bezetter. Johannes zit in de gevangenis in ons Evangelie van vandaag. En in de gevangenis verneemt hij dat Jezus geen genadeloze bestraffer is. Dus zendt hij enkele van zijn leerlingen naar Jezus met de vraag of “Hij het is die zou komen of moeten wij een ander verwachten.” Jezus antwoord is een citaat uit Jesaja: blinden zien en lammen lopen, melaatsen genezen en doven horen, doden staan op en aan armen wordt de blijde Boodschap verkondigt. Jezus citeert uitdrukkelijk niet wat er daar onmiddellijk aan voorafgaat namelijk wraak en vergelding. Jezus verkondigd God als een God van liefde, vrede en gerechtigheid, en niet van haat, straf en vergelding.

God openbaart zich in Jezus vooral aan hen die redding nodig hebben. Mensen die verblind zijn door egoïsme en bezitsdrang zien weer de nood van medemensen. Wie verlamd is door angst en onzekerheid, door ziekte en dood, door tegenslag en ellende vat weer moed. De uitgestoten mens (melaatse) wordt weer opgenomen. Wie doof is voor de noodkreten van anderen heeft nu een luisterend oor….

Dat is wat er gebeurt wanneer wij in de advent Hem laten binnen komen in ons leven dan vormt zijn liefde ons om tot mensen naar zijn beeld en gelijkenis.
Kom Heer Jezus kom!

ADVENTACTIE 2019

Gedurende de adventsperiode stellen wij in het Viertje enkele mensen aan u voor die hun arbeidsomstandigheden konden verbeteren dankzij SOLIDARIDAD. ACHAMACHELESH, SUPERVISOR

IN DE ETHIOPISCHE TELAJE KLEDINGFABRIEK
“Voor de training van Solidaridad was ik mijzelf niet eens

bewust van het feit dat wij als vrouwen zwaarder werk
moesten doen dan mannen en minder betaald kregen. Voor
ons vrouwen was er geen kans op een managementfunctie.

Pas na de training zag ik dat mannen en vrouwen gelijke kansen kunnen krijgen en hetzelfde loon. Hierdoor heb ik kunnen opklimmen tot supervisor.”

HELPT U MEE?

Draag bij aan ons Ethiopische katoen- en textielproject in de adventscollecte of via: SOLIDARIDAD

NL05 TRIO 0212 1854 11 onder vermelding van Kerkenactie 2019.

Voor meer info kunt u surfen op:

https://www.solidaridad.nl/over- solidaridad

https://www.imvoconvenanten.nl/ nl/kleding-en-textiel/aangesloten- partijen

OP ZOEK NAAR SCHOENEN VOOR DAKLOZEN.


In onze stad zijn er heel wat dakloze mensen.

Deze mensen zijn veel onderweg, ze lopen veel, grote delen van de dag en vaak ook van de nacht. Ook omdat het meestal niet toegestaan is om langer ergens te zitten.

Deze periode van het jaar is een tijd van slecht weer, regen, wind, kou. De inloophuizen van De Regenboog, die dagelijks zo’n 600 daklozen bereiken, zijn op zoek naar schoenen.

Heeft u schoenen, bij voorkeur vanaf maat 42, die ergens in een hoekje staan, niet meer gebruikt worden maar nog bruikbaar zijn, dan kan u deze volgend weekend achteraan in de kerk, bij het inzamelpunt voor de Voedselbank, achterlaten. Wij bezorgen die dan aan De Regenboog.

********

Of u kan financieel steunen, door SCHOEN te sms’en naar 4333; hiermee doneer je eenmalig drie euro waarmee schoenen zullen aangekocht worden.

Dank voor uw steun!
Meer info bij Jan of op www.regenboog.org/nieuws

BIJBELAVONDEN

Tijdens de adventstijd zullen er drie bijbelavonden (advent-meditatie) georganiseerd worden in onze parochie. Deze bijbelavonden vinden telkens plaats op woensdagavond van 19.00 uur tot 20.30 uur.

Iedereen is van harte welkom om deel te nemen.

Dit zijn de data:
04 december (al geweest) 11 december (al geweest) 18 december

KLEDINGINZAMELING 2019

De in 2019 ingezamelde kleding is op 26 november opgehaald. Er waren wel 170 zakken. De kleding was bestemd voor SAM’S KLEDINGACTIE die kleding inzamelt voor het goede doel. Namens SAM’S KLEDINGACTIE willen wij jullie allemaal bedanken voor jullie bijdragen aan het goede doel.

Wij zullen opnieuw beginnen met de kledinginzameling in februari 2020.

KERSTVIERING VOOR EN DOOR KINDEREN


Op 24 december om 19.00 uur vindt de Kerstviering voor en door de kinderen plaats.

Wij gedenken samen de geboorte van Jezus Christus, die geboren werd in Bethlehem in een stal. Dit doen wij met mooie teksten en kerstliedjes. Wij hebben geen koor, maar wel gitaarbegeleiding. Wij hopen dat iedereen uit volle borst meezingt.

Maar eerst komen de kinderen samen met het licht de donkere kerk binnen. Nadat het licht een plek gekregen heeft, gaan de gewone lampen weer aan. De kinderen mogen zitten op een plek waar je alles goed kunt horen en zien: tussen het altaar en de kerkbanken. Om te zorgen dat dit niet te koud is, leggen we dekens neer en kussens. Papa’s, mama’s, opa’s, oma’s en andere familie en vrienden zitten gewoon op de kerkbanken. Als de kinderen toch liever bij familie willen zitten, kan dat.

Na de viering hoeven jullie wat ons betreft nog niet naar huis: de chocomel en kerstkransjes staan klaar!

Mogen we jullie 24 december begroeten?
Pastor Simon Nongrum en werkgroep kindernevendienst

DE EERSTE COMMUNIE

Beste ouders,
Op Hemelvaartsdag donderdag 21 mei 2020 om 10.00 uur is de viering van de eerste communie voor de kinderen in de Pauluskerk. Als je kinderen hebt die 8 jaar of ouder zijn en die nog geen eerste communie hebben gedaan, neem dan contact op met Pastor Andy sdb. De aanmelding is open tot en met 7 januari 2020.
Andy Jebarus sdb

Dit vind je misschien ook leuk...