het viertje 3 november 2019

31ste zondag door het jaar

Wijsheid 11, 22 – 12, 2 2 Tessalonicenzen 1, 11 – 2, 2 Lucas 19, 1-10

Het evangelie vertelt over de ontmoeting van Jezus met Zacheüs. Zacheus zoekt genezing bij Jezus, de profeet. Maar het is moeilijk voor hem om bij Jezus te komen. Hij is klein van stuk, zegt de tekst, maar ook wordt Zacheüs getypeerd als oppertollenaar en rijk. Dat brengt hem in een bijna kansloze positie. Voor rijken is het moeilijk het koninkrijk binnen te gaan en de ‘tollenaar’ is het prototype van de ‘zondaar’.

Toch wil hij Jezus zien, en daarmee past hij in de doelgroep van Jezus: de tollenaars en zondaars, “de Mensenzoon is gekomen om te zoeken en te redden wat verloren is”, waar de Farizeeën zo’n moeite mee hebben. Zacheüs wil Jezus zien. En Jezus is gekomen om hem te redden. Zacheüs vindt een oplossing voor het feit dat hij te klein is. Hij volhardt in het Jezus willen zien en klimt in een boom. Het helpt, want daar wordt hij door Jezus gezien.

Dat leidt tot een volgende fase: Jezus wil bij Zacheüs te gast zijn, en die ontvangt hem. Nu zijn het niet alleen de Farizeeën die mopperen over Jezus’ omgang met zondaars, maar gaat het om iedereen die het ‘zag’. Hoewel niet met zoveel woorden gezegd: hier zijn de zienden blind. Want Zacheüs komt zeer royaal uit de hoek. Is alleen de suggestie gewekt dat hij mensen te veel tol heeft gevraagd, nu stelt hij uit eigen beweging de helft van zijn bezit beschikbaar voor de armen en hij vergoedt, als hij iemand iets afgeperst heeft, het viervoudige.

Jezus verwijt Zacheüs niets, integendeel. Hij toont dezelfde ontferming als uit de eerste lezing. Hij spreekt over de redding van de zoon van Abraham: er zal in de hemel grote vreugde zijn voor een zondaar die zich bekeert, blijdschap en feest voor wie verloren is en teruggevonden.

Andy sdb

Fancy fair

Na het succes van de fancy fair van enkele maanden geleden zullen wij volgende zondag op 10 november 2019 in de ontmoetingsruimte weer een fancy fair organiseren. De opbrengst is bestemd voor het jongerenwerk. Mensen die kerstartikelen of andere goederen willen schenken, kunnen die naar de pastorie brengen. Verschillende parochianen hebben dat al gedaan. Dank u wel daarvoor!!!

Nieuwe priester bij de gemeenschap

Op donderdag 31 oktober jl. is Pater Luc Sermeus sdb bij ons ingetrokken.

Parochieberaad

Wij komen al enkele maanden als De Vier Evangelisten in de Pauluskerk samen om de eucharistie te vieren en een gemeenschap te vormen.

Ons eerste parochieberaad zal plaatsvinden op zondag 17 november 2019 in de ontmoetingsruimte na de zondagviering. U bent van harte uitgenodigd hierbij aanwezig te zijn.

Op zoek naar vrijwilligers

Op dit moment zijn we op zoek naar 3 vrijwilligers om mensen uit onze parochie de Nederlandse taal te leren. Als u denkt dat dit iets voor u is, neem dan contact op met Pater Simon.

OMGEKOMEN VLUCHTELINGEN AAN DE EUROPESE GRENZEN

In de week van Allerzielen, op zondag 3 november 2019 vindt in de Mozes en Aäronkerk in Amsterdam de jaarlijkse herdenking plaats voor omgekomen vluchtelingen. Tijdens deze herdenking staan we stil bij de verhalen van de overleden migranten. Programma:
De oecumenische herdenking vindt plaats in de Mozes en Aäronkerk (Waterlooplein 207) op zondag 3 november a.s. van 15.00-16.00 uur. De dienst wordt geleid door voorgangers uit verschillende kerken, er wordt gebeden en gezongen en er worden namen voorgelezen van diegene die afgelopen jaar zijn overleden. Na de herdenking worden alle bezoekers uitgenodigd naar de Amstel, waar we bloemblaadjes over het water zullen uitstrooien.

Werkgroepen

Onze gemeenschap heeft veel werkgroepen. Om hem te helpen beter overzicht te krijgen, verzoekt Pastor Andy iedere coördinator van de werkgroepen om contact met hem op te nemen.

Parochiebox Ideebox

Als gemeenschap willen wij onze parochie samen dragen en beleven. Daarom hebben wij jullie ideeën nodig. Uw ideeën mag u in de parochiebox doen. Die box is ook bedoeld voor complimenten en eventueel klachten. Maar laat deze box vooral geen belemmering zijn voor persoonlijk contact met uw pastor.

Dit vind je misschien ook leuk...